Denna webbplats vänder sig till läkare

Välkomna till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte!

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte .

Datum: Torsdagen den 12 mars – fredagen 13 mars 2020.

Lokal: Läkarförbundets konferens, Villagatan 5 i Stockholm.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet, det vill säga senast den 11 februari.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

Karin Båtelson med styrelse