Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag 2023.

  • Tid: 30 november kl 10.00–15.00.
  • Plats: Karolina Widerströmsalen, Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Medverkande: Åsa Olsson, utredare, Socialstyrelsen, Dan Andersson, författare, tidigare chefsekonom LO, Jonathan Siverskog, fil dr i hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomisk forskning, Uppsala universitet, Johan Stormdal Starck, ST-läkare akutsjukvård SÖS, Katarina Strid, överläkare Iva NÄL, med flera.

Moderator: Anders Castor, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, och Christofer Lindholm, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Mer information finns på sls.se.