Denna webbplats vänder sig till läkare

Varför får de mest sjuka vänta längst inom ortopedin? – Vad gör vi för att lösa problemen?

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 15 mars kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Program:
Ortopedins utmaningar i dag – hur ser det ut? Anna Nilsdotter, verksamhetschef, docent
Hur påverkas patienter i väntan på vård? Maziar Mohaddes, överläkare, docent
Hur påverkas forskning och utbildning? Ola Rolfson, ämnesföreträdare, professor
Hur gör vi för att försöka lösa problemen? Christina Berger, överläkare, sektionschef
Diskussion med mentifrågor – alla

Aktuell Zoom-länk till mötet mailas ut den 13 mars.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se