Denna webbplats vänder sig till läkare

Världens hälsa, i dag och i morgon, möjligheter och hot – en överblick

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap den 30 mars kl 18:00 (fysiskt möte och Zoom-möte, hybridmöte)

Lars Öberg-föreläsning
Som inbjuden Lars Öberg-föreläsare talar Tobias Alfvén, Svenska läkaresällskapets ordförande

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 28 mars.
Om du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.