Denna webbplats vänder sig till läkare

Världsdagen mot dödsstraffet

Dödsstraffet – Staters överlagda mord.

Ett seminarium anordnas av Amnesty International Sveriges specialgrupper Aktionsgruppen mot dödsstraffet AMD och Hälso- och sjukvårdsgruppen , HSV, Medical group, i samarrangemang med ABF Stockholm.

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019, kl 18.00-20.30.

Plats: Beskowsalen plan 3, ABF, Sveavägen 41, Stockholm.

Medverkande: Lars-Åke Augustsson, författare till bl a ett flertal böcker om dödsstraffet samt medlemmar i AMD och HSV.

Moderator: Maja Åberg, Amnesty International Sverige,

Program:

Dödsstraffet i världen – det aktuella läget.

Argument för avskaffandet av dödsstraffet.

Samtal mellan Brita Grundin och Lars-Åke Augustsson.

Frågor till Publiken – diskussion.

Ingen föranmälan. Ingen avgift.