Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårmötet – arbets- och miljömedicin

Vårmötet – konferens i arbets- och miljömedicin: Om kunskap i en föränderlig värld.

Datum: 16–17 maj.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

Arrangör: Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

För mer information och fullständigt program se: www.amm.se/varmote/