Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårutflykt med Väst-SÄL

Tisdagen den 31 maj kl 11:00.

Vi besöker Gatenhielmska kulturreservatet.
11.00 Guidad tur i reservatet med samling Gatenhielmska huset, Stigbergstorget 7.
13.00 Lunch på restaurang Svinn i Sjömanskyrkan.
Kostnad: Guidad tur + lunch 250 kr (för endast guidad tur 150 kr)
Bindande anmälan snarast, senast den 24/5 till Malin Lindh via e-post malin.lindh01@gmail.com
eller telefon 073-8015175. Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9 eller swish, helst inte kontant betalning,
som dock i nödfall kan ske med jämna pengar. Meddela vid anmälan eventuell matallergi.
OBS! Anmälan måste ske innan betalning. Om betalning sker via plusgiro eller swish ska avgiften betalas in senast tre dagar före mötet. Namn och vad betalningen gäller måste framgå tydligt.
Välkomna!
För styrelsen Olle Wiklund, sekreterare Väst-SÄL