Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårutflykt med Väst-SÄL

Väst-SÄL inbjuder till vårutflykt.

Tid: Tisdagen den 22 maj, kl 10.00

Plats: Korsvägen, Universeum .

Program: Kl 10.00 avgår buss från Korsvägen, Universeum. Resan går norrut till Repslagarmuseet i Älvängen där det blir film, fika och rundvandring. Därefter fortsätter vi till Lödöse museum där vi börjar med lunch. Efter lunch föreläsning om medeltiden, dess sjukvård och museets verksamhet. Besöket avslutas med rundvandring i museet på egen hand. Bussen avgår sedan åter till Göteborg dit vi beräknas komma ca 16.15-16.30. Kostnad: 400 kr.

Bindande anmälan senast den 9 maj till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com eller telefon 073-8015175. Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9, swish 1232459113 eller kontant.