Denna webbplats vänder sig till läkare

Väst-SÄL, vårmöte

Väst-SÄL, vårmöte torsdagen den 10 april, Göteborg

Program

12.00 Besök på Landsarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg

Föredrag och guidad rundvandring i lokalerna

13.30 Lunch på Le Croissant i Landsarkivets byggnad

Anmälan (som är bindande) görs senast den 23 mars till Ulla Bystedt, e-post: ullabystedt11@gmail, tel 031-29 11 78 eller 0708-35 57 78 alternativt Malin Lindh, e-post: malin.lindh01@gmail.com, tel 031-711 42 81 eller 073-801 51 75

Deltagaravgiften är 200 kr