Denna webbplats vänder sig till läkare

Väst-SÄL, vårutflykt

Väst-SÄL (Västra kretsen av Sveriges äldre läkare), vårutflykt till Känsö torsdagen den 15 maj

Program

09.50 Ordinarie färja (Styrsö–Vargö–Brännö) från Saltholmen. Avgiften betalar var och en med Västtrafikkort. Extraturen till Känsö ingår i deltagaravgiften

Guidning på Känsö och lunch

15.30 Avfärd med färjan

Eftersom ön är militärt område krävs fullständig deltagarlista innehållande fullständigt namn, födelsenummer, passnummer och yrke (anges vid anmälan). Deltagaravgiften är 300 kr

Anmälan görs senast den 25 april till Malin Lindh per e-post: malin.lindh01@gmail.com, tel 073-801 51 75 eller adress Majorsgatan 4, 413 08 Göteborg