Denna webbplats vänder sig till läkare

Väst-SÄL (Västra kretsen av Sveriges äldre läkare)

Väst-SÄL (Västra kretsen av Sveriges äldre läkare) inbjuder till sammankomst med föredrag och lunch torsdagen den 23 oktober, Restaurant Kapellet, Örlogsvägen 73, Nya Varvet, Göteborg

Program

12.00 Gunnar Selstam berättar om fåglarnas utflykter när de mellanlandar i Bohuslän

13.00 Lunch

Deltagaravgiften är 200 kr. Bindande anmälan görs senast 18 oktober till Ulla Bystedt, e-post: ullabystedt11@gmail.com, tel 031-29 11 78 eller 0708-35 57 78, alternativt till Malin Lindh, e-post: malin.lindh01@gmail.com eller tel 073-801 51 75