Denna webbplats vänder sig till läkare

Väst-SÄLs luciamöte

Datum: Tisdagen den 10 december, kl 11.00.

Plats: Röhsska museet, Göteborg.

Program: Samling kl 11.00 på Röhsska museet där vi får en guidad tur på ca 1 timme och därefter går vi runt själva fram till kl 13.00 då vi intar lunch i museets cafeteria. Om vi blir många får vi dela upp oss i två grupper, där en grupp blir guidad först och den andra går runt på egen hand. Kl 12.00 byter grupperna aktivitet.

Kostnad: Inträdet på 100 kr betalar var och en (glöm inte museiårskortet ni som har). Även lunchen, i form av soppa eller sallad, för 100 kr betalas av varje medlem.

Bindande anmälan senast den 28 oktober till Malin lind via malin.lindh01@gmail.com eller telefon 073-8015175. Efter anmälan kan betalning ske via Väst Säls plusgiro 499486-9, swish 1232459113 eller kontant i samband med mötet.