Denna webbplats vänder sig till läkare

Västerbottens medicinhistoriska förening

Västerbottens medicinhistoriska förening, föreläsning onsdagen den 29 januari, kl 18.30, Rotundan, ingång X4, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stefan Barath: Från tbc till lungcancer. Något om lungmedicinens utveckling

Fri intré