Denna webbplats vänder sig till läkare

Västerbottens medicinhistoriska förening

Västerbottens medicinhistoriska förening, invigning av utställningen »Samisk traditionell läkekonst« med tillhörande seminarieserie, måndagen den 22 september, kl 13.00–18.45, Rotundan, ingång X4, Medicinhistoriska museet, Norrlands universitetssjukhus, Umeå