Denna webbplats vänder sig till läkare

Västerbottens medicinhistoriska förening

Västerbottens medicinhistoriska förening, föreläsning onsdagen den 15 oktober, kl 18.30, Rotundan, ingång X4, Medicinhistoriska museet, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kalle Ängquist, Conny Arenlöf: En kärlkirurgisk resa med Olev Rais från 1973

Fri entré