Denna webbplats vänder sig till läkare

Västerbottens medicinhistoriska förening

Västerbottens medicinhistoriska förening, föreläsning onsdagen den 3 december, kl 18.30, Rotundan, ingång X4, Medicinhistoriska museet, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ulf Högberg: Bruna skjortor – vita rockar. Svenska läkare med nazistsympatier

Fri entré