Denna webbplats vänder sig till läkare

Venereologisektionens utbildningsdag: »What’s new inom venereologi«

Datum: Fredagen den 24 januari 2020, kl 9.00–16.00.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Tema: »What’s new inom venereologi«

 Program: 08.30–9.00 Registrering; 09.00–09.10 Introduktion, Arne Wikström, ordförande venereologisektionen, Stockholm; 09.10–10.10 Kliniska fall samt uppdaterat PM: Mycoplasma Genitalium. Arne Wikström och Eva Björnelius, Stockholm; Mycoplasma Genitalium: var står vi förnärvarande gällande diagnostik och behandling? Jörgen Skov Jensen, Seruminstitutet, Köpenhamn; 10.35–10.55 Systembehandling av genitala dermatoser, Elisabet Nylander, Umeå; 10.55–11.15 Uppdatering svenska STI-riktlinjer; 11.15–12.00 Hepatituppdatering, Stephan Stenmark, Umeå; 13.00–13.45 Chemsex, Nicklas Dennermalm, Stockholm; 13.45–14.30 Jämlik vård – akut undersökning och uppföljning av män efter sexuellt övergrepp, Lena Maltzman och Finn Filèn, Stockholm; 15.00–15.45 Sex som självskadebeteende, Cecilia Fredlund, Linköping; 15.45–16.00 Diskussion och avslutning, Arne Wikström, Stockholm.

Anmälantill sektionens kassör karinofelix@gmail.com. Sista anmälningsdag är den 30 november 2019.

Avgift 900 kr för medlemmar och 1300 kr för icke-medlemmar inkl för- och eftermiddagsfika samt lunch.