Denna webbplats vänder sig till läkare

Venereologsektionens utbildningsdag 2018

Sektionen för venereologi inom Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi bjuder in till utbildningsdag på temat »What’s new inom venerologi«

Arrangemanget äger rum 26 januari 2018, klockan 9.00– 16.00. (Registrering öppen från klockan 8.30.)

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Medlemmar betalar 800 kronor och icke-medlemmar 1 200 kronor. Fika samt lunch ingår. Anmälan senast 17 november till sektionens kassör, på e-post karinofelix@gmail.com .

Ur programmet: PrEP för HIV, aktuellt läge i Sverige, (Finn Filen, Venhälsan, SöS); Pelvic inflammatory disease – PID (Carina Bjartling, SUS, Malmö); What’s new om Neisseria Gonorrhoeae, (Magnus Unemo, Örebro); Mycoplasma Genitalium: var står vi för närvarande gällande diagnostik och behandling, (Jörgen Skov Jensen, seruminstitutet, Köpenhamn); Antibiotikaresistens, (Stephan  Stenmark, Umeå); Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige(Ungkab15), (Anna Chuchu Schindele, Folkhälsoinstitutet).