Denna webbplats vänder sig till läkare

Vetenskapligt möte: »State of the art covid-19«

Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 arrangeras av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner. Läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården inbjuds till fortbildning om covid-19. Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång en pandemi drar fram över världen? Två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset samt diskussionsforum i regi av olika sektioner inom SLS.

Tid: 15–16 december 2020.

Plats: Mötet äger rum digitalt.
För program och anmälan – läs mer på https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/.

Kontaktpersoner: Sophie Palmquist-Klockhoff, SLS projektledare, program@sls.se. Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska infektionsläkarföreningen,
lars-magnus.andersson@vgregion.se