Denna webbplats vänder sig till läkare

Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetbedömning i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning

Kursen vänder sig till läkare som tidigare gått kurs i dykerimedicin enlig EDTC. Kursen ger ytterligare 5-års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning enl AFS 2005:6.

Krav: Leg läkare och tidigare genomfört kurs i dykerimedicin enligt EDTC.

Plats: Dyktankhuset , Djurgårdsvägen 36B (granne till Wasamuseet) Stockholm

Datum: Fredag 11 november 2016, kl 9–17

Kursledning: Docent Hans Örnhagen, Stockholm, professor Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

För program och anmälan kontakta kursadministratör Madeleine Modig, madeleine.modig@gu.se