Denna webbplats vänder sig till läkare

Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetsbedömning för bl a dykeriarbete

Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetbedömning i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning (bl. a dykeriarbete).

Kursen vänder sig till läkare som tidigare gått kurs i dykerimedicin enlig EDTC. Kursen ger ytterligare 5-års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning enligt  AFS 2005:6.

Krav: Leg läkare och tidigare genomfört kurs i dykerimedicin enligt EDTC.

Datum: torsdagen den 13 september 2018. 

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16A , Göteborg.

Pris: 1200 kr, exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Innehåll: Dykerifysiologisk nytt; Diabetes/astma och arbeten som kräver hög fysisk ansträngning och vid sportdykning; Undersökning av tjänstbarhet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och lämplighet för sportdykning; Tjänstbarhet och lämplighet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och vid sportdykning. Patientfall diskussion. Webresurser och nätverk FHV metodik, SANMA, EDTC, EUBS, UHMS.

Kursledning: Professor Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Docent Hans Örnhagen, Stockholm.

Anmälan till Madeleine Modig, madeleine.modig@gu.se . I denna ska finnas namn, adress och telefonnummer till arbetsplatsen samt fullständig faktureringsadress med referensbeteckning samt organisationsnummer.