Regeringens nytillsatta utredning får i uppgift att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör insamling och användning av biometriska uppgifter i brottsbekämpning. Det medför att lagstiftningen som styr denna hantering kommer att genomlysas och uppdateras. Regeringens syfte med utredningen är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av sådana uppgifter. Enligt direktiven ska utredaren dock noga väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet.

Smer ser positivt på att en utredning tillsatts och bjuder nu in berörda aktörer för ett samtal om de etiska värden som aktualiseras och de avvägningar mellan olika värden som uppkommer. Särskilda frågor väcks om användning av DNA som lämnats i andra syften än för brottsutredning, som exempelvis användning av prover från PKU – registret och användningen av DNA som lämnas i släktforskande syfte.

Mer information finns på smer.se