Denna webbplats vänder sig till läkare

Webbinarium: Implementering av precisionsmedicin i Sverige

Webbinarium: Implementering av precisionsmedicin i Sverige – vikten av ett nationellt-regionalt samarbete

Dag och tid: 1 februari, kl 15.30-16.45

Precisionsmedicin är redan en del av svensk hälso- och sjukvård på flera håll och en stor omställning pågår nu mot individanpassad vård, behandling och uppföljning. För en jämlik vård där precisionsmedicin kommer patienter till del i hela landet måste dock flera nyckelfrågor tas om hand av stat och regioner tillsammans.

Den 1 februari bjuder Genomic Medicine Sweden (GMS) in till ett digitalt seminarium om hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela landet.

Vid seminariet kommer följande nyckelfrågor tas upp:

  • Hur kan regioner och stat samverka ännu bättre för att föra in precisionsmedicin i hälso- och sjukvården över hela landet?
  • Vilka hinder måste undanröjas för att precisionsmedicin ska kunna nå sin fulla potential?
  • Hur tar vi tillvara patienters behov och erfarenheter vid införandet av precisionsmedicin?
  • Hur kan fler kliniska studier starta i Sverige?

Medverkande: Marie Morell, ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation; Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare; Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm; Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jämtland Härjedalen; Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser; Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer; Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp; Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp, mfl

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se

Länk till mer info på vår webb: https://genomicmedicine.se/evenemang/implementering-av-precisionsmedicin-i-sverige-vikten-av-ett-nationellt-regionalt-samarbete/

Länk till registrering: https://genomicmedicine.se/registrering-webbinarium-implementering-av-precisionsmedicin-i-sverige