Denna webbplats vänder sig till läkare

Webbinarium: Precisionsmedicin

Välkommen till webbinarium: Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården?

 Tid: Fredagen den 9 oktober, kl 9.00–11.00

Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett interaktivt webbinarium där vi tillsammans samtalar kring vad precisionsmedicin är, vilka förväntningar som finns på precisionsmedicin, vad precisionsmedicin kan ha för inverkan på livskvaliteten och vilka hälsoekonomiska aspekter som finns.

Program: Förväntningar på precisionsmedicin. Vad innebär det för livskvaliteten för den som lever med cancer eller ett sällsynt hälsotillstånd? Vad gör vi idag och hur ser morgondagen ut?; Samtal mellan patientföreträdare och läkare: Hälsoekonomiska bedömningar och prioriteringsfrågor för precisionsmedicin och frågestund

Anmäl dig här – Länk till mötet skickas några dagar innan mötet.

Mer information och frågor: Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.