Denna webbplats vänder sig till läkare

Webbutbildning: Alkoholfri operation – del 1

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt och »Stark för Kirurgi – Stark för livet« arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget.

Del 1: Alkoholkonsumtionen i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp, graden av implementering inom opererande kliniker.

Tid: Onsdagen den 18 november 2020 kl. 16.00–17.30.

Plats: Webinar via zoom.

För program och anmälanoch se länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_fj8upmVuTtC4jqZQNRqvqg