Denna webbplats vänder sig till läkare

Webbutbildning: Alkoholfri operation – del 2 

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt och »Stark för Kirurgi – Stark för livet« arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget.

Del 2: Vid det andra mötestillfället kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.

Tid: Torsdagen den 3 december 2020 kl. 16.00–17.30.

Plats: Webinar via zoom.

För program och anmälan och se länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_RFOzVk6ASGuiC88szZd05g