Denna webbplats vänder sig till läkare

Webinar: Diabetes och kardiovaskulära samt renala komplikationer

Tid: Tisdagen den 24 november kl. 14.00–16.00.

Zoom-länk till webinariet: https://lu-se.zoom.us/j/65843494360

»Diabetes och kardiovaskulära samt renala komplikationer« hålls i form av en round-table-session på engelska i samarbete mellan World Heart Federation (WHF) samt Lunds universitet. Vi kommer att låta olika experter, men även representanter för vården, patientorganisation samt WHO Alliance, presentera kort (8 min) för att sedan öppna upp för en allmän diskussion (20 min) då olika stake-holders kan komma till tals, även representanter för industri (Novo Nordisk, Lilly) m.fl.

Detta är i linje med Lunds universitets s.k. Tredje uppgift om spridning av vetenskaplig information i samverkan med det omgivande samhället. Olika conflicts of interest (COI) kommer att tydligt anges.

Chair: Peter M Nilsson, prof/öl, SUS Malmö, 040-33 24 15.

Co-chair: Martin Magnusson, prof/öl, SUS Malmö.

Detta webinar är öppet för alla intresserade och utan registrering eller avgift.