Denna webbplats vänder sig till läkare

Webinar: Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis – Del 1

Sjukvårdens utmaningar

Tid: Tisdagen den 10 november 2020, kl 13.00-14.30

Göran Stiernstedt, docent, statlig utredare (översikt av hälso- och sjukvårdens utmaningar gällande hållbarhet ur olika perspektiv).

The transformation to environmentally sustainable health systems: The National Health Service example in England.

Sonia Roschnik, director. Sustainable Development Unit, Cambridge, England (informerar om detta mer än 10-åriga nationella initiativ för att hantera hållbarhetsfrågorna).

För anmälan gå till länken https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/hallbar-sjukvard/

Bakgrund: Syftet med webinarserien – som ursprungligen var planerad som ett fysiskt möte men stoppades av pandemin — är att ge en uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, regionalt, lokalt), ge goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.