Denna webbplats vänder sig till läkare

Webinar: Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis – Del 2

Hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete i Västra Götalandregionen

Tid: Tisdagen den 24 november 2020, kl 13.00-14.30

Lars Berko m fl (ännu ej bestämt), VG-regionen (informera om hur sjukvårdens central hållbarhetsproblem tacklas i VGR).

SKR-perspektivet på regionernas hälso- och sjukvårdsarbete hållbarhetsarbete inom klimat och miljö?

Emma Spak med flera (att bestämma)

Bakgrund: Syftet med webinarserien – som ursprungligen var planerad som ett fysiskt möte men stoppades av pandemin — är att ge en uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, regionalt, lokalt), ge goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.