Denna webbplats vänder sig till läkare

Webinar: Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis – Del 3

Green team på Nya Karolinska sjukhuset

Tid: Tisdagen den 8 december 2020, kl 13.00-14.30

Maria Wolodarskski, onkolog, My Holmgren miljösamordnare Tema Cancer NKS. Green team initierades som en miljöaktivitet inom en del av Tema Cancer på NKS och är ett projekt för att aktivt driva förbättringsfrågor kring miljö ute i verksamheten samt ett forum för att diskutera miljöfrågor, få svar och inspireras av andra.

Gröna vårdcentraler i Värmland (Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad)

Bakgrund: Syftet med webinarserien – som ursprungligen var planerad som ett fysiskt möte men stoppades av pandemin — är att ge en uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, regionalt, lokalt), ge goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.