Denna webbplats vänder sig till läkare

Webinar: Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis – Del 4

Flergångstextilier på operation

Tid: Tisdagen den 12 januari 2021, kl 13.00-14.30

(Tobias Pettersson, anestesiolog, Danderyds sjukhus)

Avslutande sammanfattning och diskussion

(Charlotta Brask  och Maria Wolodarski)

Bakgrund: Syftet med webinarserien – som ursprungligen var planerad som ett fysiskt möte men stoppades av pandemin — är att ge en uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, regionalt, lokalt), ge goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.