Denna webbplats vänder sig till läkare

Workshop: Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5

Erfarenheter av kulturformuleringen

En workshop med erfarenhetsutbyte om att använda kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI) genom presentationer från deltagarna och diskussion.

Program: Francis Lu, professor i Cultural Psychiatry, University of California, Davis, USA, berättar via videolänk utifrån kliniska erfarenheter och forskning hur KFI, med fokus på den kompletterande intervjun med frågor kring religion och andlighet, kan användas vid psykiatrisk diagnostik.

Tid: Fredagen den 2 december, kl 10.30–19.00

Plats: Transkulturellt Centrum

Kostnad: 250 kr, exkl moms (Sista anmälningsdag: 18/11).

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare. Ytterligare information samt anmälan om önskemål om presentation, kontakta Sofie Bäärnhielm: sofie.baarnhielm@sll.se, tel 123 486 79.