Denna webbplats vänder sig till läkare

Workshop i allmänmedicin för allmänläkare

Workshop i allmänmedicin för allmänläkare intresserade av fortbildning, kompetensvärdering och medicinsk pedagogik.
Datum: 18-22 september 2017.
Plats: Skopelos, Grekland.
Program: Förmiddagspass med bl a föreläsningar följt av individuellt arbete för att dagligen avslutas av ett eftermiddagspass med workshopsarbete. 
Föreläsare: Professor Carl Edvard Rudebeck, pedagogerna Henry Egidius och Janet Grant, Gösta Eliasson, fortbildningssakkunnig och Hanna Åsberg, ordförande i SFAM.
Arrangör: Doktor Ulf Måwe AB.
Kostnad: 14 500 kr samt resa och uppehälle (se webbsidan).
För beskrivning och anmälan, se: www.workshop.mawe.se
Sista anmälningsdag: 5 maj 2017.