Denna webbplats vänder sig till läkare

Workshop i laparoskopisk tarmkirurgi

Workshop i laparoskopisk tarmkirurgi, 21–22 maj, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Programmet innefattar liveoperationer, föreläsningar och diskussioner kring laparoskopi med internationell expertis

Kursledare: Winfried Seiler och Göran Kurlberg

Tema dag 1: All elektiv kirurgi laparoskopiskt – hur når vi dit?

Tema dag 2 : Rektalcancer – dissektion i lilla bäckenet

Deltagaravgiften är 3 000 kr

Anmälan görs per e-post: lisbeth.i.larsson@vgregion.se

För ytterligare information, kontakta Winfried Seiler, e-post: winfried.seiler@vgregion.se eller Lisbeth Larsson, se e-post ovan.