Denna webbplats vänder sig till läkare

Workshop i narrativ medicin

  • Tid: 20–21 januari 2023.
  • Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, medicinkliniken Mölndal.

Medverkar i år gör bland andra författaren och regissören Susanne Osten, kirurgen och författaren Emmanuel Ezra, författaren och psykologen Kristina Sandberg, terapeuten och lektorn Carina Håkansson samt författaren och patientanhörigrepresentanten Hans-Inge Persson.

Fotograf Jerker Andersson från Göteborg kommer leda gruppövningar liksom litteraturvetaren Katarina Bernhardsson från Lund. På fredagskvällen är det fest på Musikens hus, Djurgårdsgatan 13, med buffé samt konsert med Göteborgsartisterna Sofia Ekberg och Patrick Rydman.

Workshopen vänder sig till läkare, sjuksköterskor och alla som arbetar i vården men också till den som intresserar sig för berättelsens betydelse. Narrativ medicin är ett forum för medicinsk humaniora.

För ST-läkare uppfyller workshopen kraven av delmål a1, a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8.

Anmäl senast den 9 januari.
Kostnad 4 000 kronor.
Studentpris 1 500 kronor.

Arrangör är Svensk förening för Narrativ medicin i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset – medicinkliniken Mölndal samt Columbia University School of Medicine, New York.

Mer information finns på https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/