Denna webbplats vänder sig till läkare

Workshop on liver ultrasound

Workshop on liver ultrasound, February 8, Kliniskt träningscentrum, KTC, Alfred Nobels allé 8, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

For information and registration, see http://www.liverweek.se or contact e-mail: stephan.haas@karolinska.se