Läkartidningen arrangerar

Varje år arrangerar vi ett 30-tal seminarier, symposier och karriärkvällar. Arrangemangen fungerar både som fortbildningsdagar och som nätverksbyggande där du har möjlighet att träffa kollegor och branschfolk.

Symposier och seminarier 2021

.

Som läget är nu arrangerar vi inga fysiska seminarier men ni är hjärtligt välkomna att anmäla er till våra webbseminarier som sänds via Zoom. 

9 febÄrftliga kardiomyopatier ur ett brett perspektiv – via Zoom
10 marsKlimakteriebesvär – via Zoom
17 marsTransfusionstrategier och blodtransfusioner – via Zoom
24 marsAktuellt om posttraumatisk stressyndrom – via Zoom
22 aprilLevnadsvanor och covid-19 – via Zoom
6 majDiagnostiska fel och misstag – via Zoom

Karriärkvällar 2021

Så snart det är möjligt kommer vi att återuppta våra populära Karriärkvällar där läkare och arbetsgivare kan träffas.

.