Läkartidningen arrangerar

Varje år arrangerar vi ett 30-tal seminarier, symposier och karriärkvällar. Arrangemangen fungerar både som fortbildningsdagar och som nätverksbyggande där du har möjlighet att träffa kollegor och branschfolk.

Symposier och seminarier 2020

.

Som läget är nu arrangerar vi inga fysiska seminarier men ni är hjärtligt välkomna att anmäla er till våra webbseminarier som sänds via Zoom. 

15 jan Transkulturell psykiatri
7 feb Cancerscreening – dåtid, nutid, framtid
5 mars Neurodegnerativa sjukdomar
12 mars Klimakteriebesvär – 10 platser kvar!
25 mars Ångestsjukdomar, Malmö – Flyttas till hösten
1 apr Utmattningssyndrom och ME/CFS, Sundsvall – Flyttas till hösten
29 april Patientsäkerhet på akuten – Flyttas till hösten
13 maj Obesitas – Flyttas till hösten
19 maj Covid-19 inom primär- och sjukhusvård. Webbseminarium

Länk till inspelningen

27 maj Nytt inom öppenvårdsreumatologi – Flyttas till hösten
23 juni Covid-19. Så påverkas kroppens vitala organ. Webbseminarium

Länk till inspelningen

28 aug Samordnad utveckling för god och nära vård, med Anna Nergårdh, Webbseminarium

Länk till inspelningen

22 sep Hörselnedsättning – OBS! Webbseminarium
23 sep Hjärtarytmier i primärvården – OBS! Webbseminarium
21 okt Depressionsbehandling – var står vi idag? Webbseminarium via Zoom
28 okt Patientsäkerhet på akuten – webbseminarium via Zoom
3 nov Obesitas – webbseminarium via Zoom
11 nov Ångestsjukdomar – webbseminarium via Zoom
26 nov Utmattningssyndrom och ME/CFS – webbseminarium via Zoom
2 dec Livsstilsfaktorer och psykisk hälsa i skolan – digitalt via Zoom
7 dec Nytt inom öppenvårdsreumatologi – digitalt via Zoom
9 dec Hjärtsvikt – digitalt via Zoom

Karriärkvällar 2020

Våra populära Karriärkvällar arrangeras vid fem tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges Läkarförbund. Här lyssnar du på kollegor som har gjort spännande karriärval och i pauserna träffar du intressanta arbetsgivare som kanske passar ditt nästa steg i arbetslivet.

23 april  Karriärkväll i Jönköping – Inställt, återkommer med nytt datum
14 maj Karriärkväll i Stockholm – Inställt, återkommer med nytt datum
8 okt Karriärkväll i Göteborg – Inställt, återkommer med nytt datum
22 okt Karriärkväll i Östersund – Inställt, återkommer med nytt datum
12 nov Karriärkväll i Lund – Inställt, återkommer med nytt datum

.