Denna webbplats vänder sig till läkare

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlingssida!

För läsarkommentarer till artiklar i Läkartidningen, klicka på artiklarna.

Artiklar i Läkartidningen

2015

Narkosläkaren kan bli sommarvärd

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Narkosläkaren måste få en ursäkt av Karolinska

2014

Åtalet i Astrid Lindgren-fallet baserat på omöjligt värde

Internetupprop till stöd för narkosläkaren

Narkosläkarens advokat: »Som en smäll på truten«

Läkarförbundet: JK:s beslut ingen upprättelse för narkosläkaren

JK efter Astrid Lindgren-fallet: IVO borde bli tillsynsmyndighet även för RMV

JK kritisk till polis och åklagare, men inget skadestånd till narkosläkaren

Varför var kollegorna tysta i Astrid Lindgren-fallet? Debatt

Chefläkaren kontaktade inte läkarna i sin interna utredning

En av de utpekade läkarna berättar

Narkosläkaren begär 2,5 miljoner i skadestånd

2013

»Efter frikännandet fick jag sparken«, sa narkosläkaren
När allt går fel
Ingen kritik mot bristande journalföring på Astrid Lindgrens barnsjukhus

2012

Läkartidningen ger ut bok om Astrid Lindgren-fallet
Tjänstefel när läkaren greps – men inget åtal
KU kritiserar att departementet ringde narkosläkaren
Narkosläkaren och advokaten kritiserar Riksåklagarens granskning
Ingen kritik mot åklagarnas handläggning
»Rätt att be narkosläkaren ta time-out«
Narkosläkaren frågades ut av KU
Utbildningsdepartementets svar till KU: »Viktigt upprätthålla allmänhetens förtroende«
Intensivvårdssjuksköterskan kritisk till sjukhusledningen
Föräldrarna anmäler barnsjukhuset
Chefläkaren bekräftar brister i journalföringen
Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset
Polisens sex tänkbara fel som åklagaren utreder
Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls
Ingen motsättning mellan medicinsk etik och straffrätt  LT Debatt
Myndigheter ska samverka för att säkra medicinsk kompetens i rättsfall
Låt även försvararsidan få tillgång till rättsmedicinsk expertis  Debatt
Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren

2011

»Fallet är exceptionellt – det måste få tid«
Kritik mot departement för avstängning av läkaren
Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
Riksåklagaren vill granska Astrid Lindgren-fallet
Friad – efter två år, åtta månader och nio dagar
Lycka till, narkosläkaren!
Ingen förundersökning mot åklagaren
Berodde åtalet i »barnläkarfallet« på bristande vetenskapligt förhållningssätt?
Narkosläkaren lättad över åklagarens beslut
Åklagaren överklagar inte
»Vi levererar ofta obekväma fynd«
»Det är klart att vi ska granskas!«
Narkosläkaren: »Nu vill jag tillbaka till mitt vanliga jobb«
Målsägandebiträdet: Föräldrarna frustrerade över domen
Privatspanaren: »Starkt gjort av domstolen«
Läkarförbundets chefsjurist: Domen är mycket tydlig
Professorer välkomnar tydligheten i domen
Läkaresällskapets etikdelegation: »Ingen skugga över vården i livets slutskede«
Huvudskyddsombudet: »Det finns ingen vinnare i det här fallet«
Advokaten: »I dag ska vi bara fira och njuta!«
Åklagaren »ska analysera om det finns skäl att överklaga«
Domaren: »I brottmål gissar vi inte«
Barbro Fridén: »Det här bevisar att vi bedriver god vård!«
Marie Wedin: »Oerhört glädjande«
Narkosläkaren frikänd

»Det här är inget gränsfall«
Narkosläkaren: »Ingen ska behöva gå igenom det här«
Åklagaren yrkar på minst ett års fängelse för dråp (Kortare sammandrag av dag 8 för pappersutgåvan nr 40)
Omöjligt att utifrån ett blodprov tala om vad flickan dog av (Kortare sammandrag av dag 6 och 7 för pappersutgåvan nr 40)
Rättegången dag 8
Rättegången dag 7
Rättegången dag 6
Krister Nilsson, vetenskapligt råd i barnanestesi och barnintensivvård: »Det här som är så obegripligt för mig, hur obegripligt är det inte då för polis och åklagare?« (Kortare sammandrag av dag 4 och 5 för pappersutgåvan nr 39)
Rättegången dag 5
Rättegången dag 4
Åtalet som rör upp känslor
Rättegången inledd (Kortare sammandrag av dag 1, 2 och 3 för pappersutgåvan nr 38)
Rättegången dag 3
Rättegången dag 2
Rättegången dag 1
Rättegången börjar – dom om några veckor
Vetenskapligt råd ändrar sig: Tiopental kan ha tillförts efter döden
Ingen överprövning av åtalet
Åklagaren begär överprövning av sitt eget åtalsbeslut
Rättegång i mitten av september
Rättegång först efter sommaren
»I andra hand: försök till dråp«
Mørlands yttrande offentliggjort
»Överpröva åtalsbeslutet!«
Åtalet står fast
Svåra rättsmedicinska spörsmål eller en fråga om juridisk prestige?
Mørlands yttrande skickat till översättare
Expertutlåtandet färdigt
Ännu inget expertutlåtande
Rättsliga rådet tar upp narkosläkarfallet i mars

2010
Polisens ljudfiler innehåller hemligt material om narkosläkaren
»Jäv!«
Norsk rättstoxikolog granskar Astrid Lindgren-ärendet
Granskare av Astrid-Lindgren-ärendet utsedd
Rättsliga rådet dröjer med utlåtande
Rättegången försenas ytterligare
Finska rättsmedicinalverket bekräftar analyssvaret
Enighet om oenighet
Rättegången skjuts upp till efter sommaren
Expert kritisk till RMV:s handläggning
Försvarsadvokaten vill skjuta upp rättegången
Privatspanare efterlyser rimlighetskontroll
Revisionen av Rättsmedicinalverket inleds i morgon
Astrid Lindgren-fallet: Experter tror att gåtans lösning finns i fettet
Åklagaren återupptar förundersökningen
»Värdet av analyssvaret avgörande för målet«
Allänna råd kommer till årsskiftet
Barbro Fridén ett år efter Astrid Lindgren-fallet: »Min första tanke var att det skulle redas ut inom några timmar«
Sjuårings död polisanmäld
Fallet har lett till ett paradigmskifte
Revision av sjukhuset ska vara klar i maj
Ny teori: Förväxlad spruta sannolik orsak i Astrid Lindgren-fallet
Rättegång först till sommaren
Rättegången kan dröja månader
Läkarförbundets chefsjurist: »Åtalet rör inte vedertagna principer«
Straffrättsjurist förvånad över åtalet
Läkaren åtalad för dråp
Åtalsbeslut på måndag
»Det lutar alltjämt åt åtal«
Åklagaren tillmötesgår advokatkrav

2009
Advokaten planerar JO-anmälan
Advokaten begär total genomlysning av Rättmedicinalverkets hantering
Narkosläkaren kritisk mot förhörsledarnas brist på kunskap
Oväntat kort tid för försvaret
Åtal först nästa år
Försvarsadvokaten laddar med egen expertgrupp
Narkosläkaren delges förundersökningen
Många frågor obesvarade
Åklagaren kritisk till utredningen: »Anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte går vidare«
Bristfällig dokumentation kritiseras inte
Färdig spruta med tiopental fanns på flickans rum
Läkarförbundets ordförande välkomnar Socialstyrelsens beslut
Socialstyrelsen finner inga fel i Astrid Lindgren-fallet
Ännu inget beslut om åtal
Socialstyrelsens experter: »Onormalt mycket tiopental«
Beslut om åtal dröjer
HSAN:s dom – ett bakslag för säkrare vård
Flickan fick koncentrerad natriumklorid – sköterskan varnas
Ny åklagare i Astrid Lindgren-fallet
Tre läkare polisanmälda – Socialstyrelsen bistår åklagare i utredningen
Läkarens advokat begär att förundersökningen läggs ner
Vem ska besluta om avslutande av livsuppehållande behandling av barn?
Avsluta behandling – svåra beslut i neonatalvården
»För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring«
2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod »Långt över de nivåer man kan se vid dödliga förgiftningar«
Tiopental finns inte journalfört
Manifestation till stöd för anklagade läkaren!
Häktningen väcker många frågor
Läkaren släppt ur häktet
Socialstyrelsen startar en egen utredning
Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige
»Den juridiska processen gör alla inblandade till offer«
Läkaren häktad misstänkt för dråp
Läkaren begärd häktad

 

Läkarförbundets kommentarer på slf.se:

Socialstyrelsens granskning friar vårdpersonalen

Gemensamt uttalande av Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening

Debatten har tagit orimliga proportioner

 

Andra medier

2011
Madeleine Leijonhufvud i DN den 12 september 2011: ”Åtalet mot barnläkaren saknar stöd i straffrätten”

TV4Nyheterna den 22 mars 2011: TV4Nyheterna – Läkarförbundet: Ny kultur att jaga syndabockar?

Sveriges radio 31 januari 2011: Rättegång mot dråpmisstänkt läkare dröjer

2010
DN den 4 oktober 2010:Dråpmisstänkta barnläkaren: Jag måste bevisa min oskuld

2009
Chefsåklagaren om Socialstyrelsens granskning i SvD den 7 oktober:Åklagare: Svarar inte på huvudfrågan

Eva Nilsson Bågenholm i Dagens Nyheter den 6 oktober:”Sjukhuset måste stödja läkaren”

Dagens Nyheter den 5 oktober 2008: Patienter riskerar plågsam död

Torbjörn Tännsjö, filosof och utredare, intervjuas i P1 Godmorgon världen den 15 mars Är döden förhandlingsbar?

Hugo Lagercrantz, Elisabeth Rynning m fl om ”värdigt liv” DN den 15 mars: Vad är ett värdigt liv?

Daniel Tarschys, ordförande i SMER, replik till socialminister Göran Hägglund på Svd Brännpunkt den 15 mars: Återhållsamhet kan skapa onödigt lidande

Torbjörn Tännsjö på DN Debatt den 12 mars: ”Låt föräldrarna besluta om barnets liv ska räddas”

Socialminister Göran Hägglund på Svd Brännpunkt den 12 mars: Vänta med tvärsäkra uttalanden

Aud Sjökvist, generaldirektör för HSAN, DN den 14 mars: ”Fler läkare och sjuksköterskor bör polisanmälas”

45 intensivvårdsläkare i SvD Brännpunkt den 10 mars: Avbruten behandling inte dödshjälp

Åklagare svarar Hugo Lagercrantz i DN den 10 mars: ”Horribelt, Lagercrantz”

Hugo Lagercrantz på DN Debatt den 7 mars: ”Åklagaren har allvarligt skadat vår barnsjukvård”