Denna webbplats vänder sig till läkare

Influensa A/H1N1 2009 – samlingssida

Uppdaterad 2016-05-10.

Artiklar i Läkartidningen

2016

Kallings starkt kritisk mot massvaccineringen 2009

Avtal om vaccin väcker kritik

2013

Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade

Registerstudie bekräftar samband mellan Pandemrix och narkolepsi 

 

2012

Läkare måste påtala vikten av vaccinering

Skjuter över målet, igen!

Förenklat och missvisande om influensapandemin 2009

Pand­emin A/H1N1 2009 lindrigare än vanlig säsongsinfluensa

Vaccination mot influensa A/H1N1 2009 under graviditet ökade inte risken för fetal död

Massvaccinationen ­förnuftig men inte rätt

Svininfluensan – lätt att vara efterklok

Vårdpersonalen nyckeln till hög vaccinationstäckning mot influensa

2011

Ínfektion kan öka risken för narkolepsi
Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandemrix 
Verifierat samband mellan Pandemrix och narkolepsi
Förhöjd narkolepsirisk även i Frankrike 
Pandemrixmisstankar stärkta 
Stärkta misstankar om att Pandemrix ökar risken för narkolepsi 
Pandemin hos barn var inte värre än »vanlig« säsongsinfluensa 
Informationen kring pandemin i fokus vid utvärdering 

2010

Cytostatika mot svår svininfluensa – ett lyckat fall
Pandemrixnyhet följdes inte upp
Oklart om samband mellan vaccin och narkolepsi
Ökat antal fall av narkolepsi även hos ovaccinerade
Misstänkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix
Planeringen för A/H1N1-pandemin fungerade väl i Värmland
Influensapandemin är över

2009

Desinformation om biverkningsriskerna för barn och foster med tiomersal i vaccin
Replik: Mängden kvicksilver i Pandemrix är inte förenad med ökad hälsorisk
Den nya influensan påverkar patientsäkerheten – på både gott och ont
… och genererar anmälningar
En dos vaccin räcker för friska vuxna
Även små barn väntas massvaccineras
Unga och äldre drabbas hårt av A/H1N1-influensan
A/H1N1-vaccin för barn stoppas i Schweiz
65 procent vill vaccinera sig
En dos influensavaccin kan räcka
Barn och gravida bör vaccineras
Avliden upplänning hade nya influensan
Många vill vaccinera sig mot influensan
Regeringen skjuter till pengar för massvaccineringen
Anders Tegnell, Socialstyrelsen, om vaccinationen: »All anledning att handla«
SKL förordar gratis vaccin
Massvaccinering stor utmaning för landstingen
Bedräglig känsla av trygghet?
En gigantisk uppgift väntar
Myndigheter byter strategi mot influensan
Snabb vaccination mot A/H1N1 den bästa strategin
Resurserna för att hantera pandemin måste omfördelas
Antivirala medel för det initiala skedet – vaccin begränsar effekterna på sikt; Den nya pandemi­influensan A/H1N1
Den nya influensan A/H1N1 klassad som pandemi
Annika Linde varnar för fortsatt virushot
Evolutionen av influensavirus enormt komplex – nya influensan inget undantag; Darwins principer styr utvecklingen av A/H1N1

Beredskapen fortsatt hög
Hypoteser om viruset
»Skriv inte ut för hamstring eller för säkerhets skull«
Nya influensan planeras bli anmälningspliktig
WHO: Alla länder bör aktivera sina beredskapsplaner
PCR-teknik och Internet möjliggör snabb analys
Ökad risk för pandemi – ännu inga fall i Sverige
Delade meningar om Sveriges pandemiberedskap
Smittskyddsinstitutet intensifierar influensaövervakningen

 

Äldre artiklar om influensa

2008

Rätt vård i influensatider minskar antalet döda

2007
Fågelinfluensan, hönan, människan och den förmodade döden
Pandemiers påverkan på samhället. Historisk erfarenhet nödvändig för dagens beredskapsåtgärder

2006
Spanska sjukans virus uppväckt från de döda
Kan cytostatika ha effekt vid svår fågelinfluensa? Sjukdomsbilden har likheter med hemofagocyterande lymfohistiocytos
Oseltamivirresistent fågelinfluensa väcker oro; Privat hamstring av influensamedel ett potentiellt folkhälsohot

2005
Influensa, fåglar och pandemihot; Hela samhället bör planera för en extrem situation, inklusive hög sjukfrånvaro
Antivirala läkemedel vid influensa – aktuella rekommendationer; Influensaläkemedel ersätter inte vaccination men är ett bra komplement

För fler äldre artiklar hänvisas till Läkartidningens arkiv.

 

Andra medier

New England Journal of Medicine: H1N1 influenza Center

The Lancets H1N1 Resource Centre

Samlingssida om influensan på bmj.com Pandemic flu

Cidrap – Center for Infectious Disease Research and Policy

New York Times – samlingssida om svininfluensan
New York Times: Tracking Swine Flu Cases Worldwide

The Guardian – samlingssida om svininfluensan

 

Myndigheter, organisationer m fl:

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om influensa

Europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
EU:s nätverk för influensaövervakning, European Influenza Surveillance Scheme (EISS)
EU:s läkemedelsmyndighet (EMEA)
Världshälsoorganisationen (WHO)
USA:s smittskyddsmyndighet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Pan American Health Organization (PAHO)
EU-kommissionens sida om den nya influensan

Ny myndighet från den 1 januari 2009, samordnande ansvar för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar:
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation.se (Nationell portal för svenska myndigheters krisinformation)