Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

För disputationer, se Aktuella disputationer

2022-05-16 - 2022-05-19
Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
2022-05-17
Skåne-SÄL ordnar utflykt
2022-05-18
Framtidens smärtvård – från receptorer till robotar
2022-05-20
Precisionsmedicin i sjukvården
2022-05-30 - 2022-05-31
Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik
2022-05-31
Preventionsdagen
2022-05-31
Sjukhusläkarna i Stockholm anordnar föreläsning
2022-05-31
Vårutflykt med Väst-SÄL
2022-06-01
Nationell läkemedelslista och patientsäkerhet
2022-06-02 - 2022-06-03
Berzelius symposium 103: Immunity and autoimmunity in early childhood
2022-06-03
PREDICT – Västerbottniskt forskningsprojekt för framtidens precisionshälsa
2022-06-09
Covid-19 och jämlik hälsa: Är faran över nu? 
2022-06-13 - 2022-06-15
Svenska leverveckan/Sweden Liver Week
2022-09-08 - 2022-09-09
Svenska sällskapet för trombos och hemostas utbildningsdagar
2022-09-14 - 2022-09-16
ST-dagar i Visby
2022-09-20
Konst & Läkekonst: Hur har läkarna format världshistorien?
2022-09-21 - 2022-09-22
Berzelius Symposium 105: Planetary Health
2022-09-26 - 2022-09-29
Uppsalakurs: EKG-tolkning
2022-09-27 - 2022-09-30
Uppsalakurs: Översiktskurs i reumatologi
2022-10-10 - 2022-10-14
Uppsalakurs: Akut internmedicin
2022-10-17 - 2022-10-18
Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar
2022-10-18
Konst & Läkekonst: Doktor Glas
2022-10-18 - 2022-10-21
Uppsalakurs: Hematologi i klinisk praxis
2022-10-19 - 2022-10-21
Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete
2022-11-15 - 2022-11-18
Uppsalakurs: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi
2022-11-21 - 2022-11-24
Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
2022-11-21 - 2022-11-25
Uppsalakurs: Översiktskurs i lungsjukdomar
2022-11-29 - 2022-12-02
Uppsalakurs: Arytmier
2022-12-06
Konst & Läkekonst: Julavslutning
2022-12-12 - 2022-12-15
Uppsalakurs: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi