Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

För disputationer, se Aktuella disputationer

2022-09-08 - 2022-09-09
Svenska sällskapet för trombos och hemostas utbildningsdagar
2022-09-14 - 2022-09-16
ST-dagar i Visby
2022-09-20
Konst & Läkekonst: Hur har läkarna format världshistorien?
2022-09-21 - 2022-09-22
Berzelius Symposium 105: Planetary Health
2022-09-21
Digitala kurser i palliativ vård
2022-09-23
Kan vi lita på forskningen?
2022-09-26 - 2022-09-29
Uppsalakurs: EKG-tolkning
2022-09-27 - 2022-09-30
Uppsalakurs: Översiktskurs i reumatologi
2022-10-03 - 2022-10-04
Kardiologikurs för allmänläkare
2022-10-10 - 2022-10-14
Uppsalakurs: Akut internmedicin
2022-10-14
Endometrios: de saknande pusselbitarna i prevention och behandling
2022-10-14
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter cancer i lilla bäckenet?
2022-10-17 - 2022-10-18
Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar
2022-10-18
Konst & Läkekonst: Doktor Glas
2022-10-18 - 2022-10-21
Uppsalakurs: Hematologi i klinisk praxis
2022-10-19
Digitala kurser i palliativ vård
2022-10-19 - 2022-10-21
Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete
2022-11-07 - 2022-11-09
Kurs i akut koagulation
2022-11-15 - 2022-11-18
Uppsalakurs: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi
2022-11-16
Digitala kurser i palliativ vård
2022-11-21 - 2022-11-24
Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
2022-11-21 - 2022-11-25
Uppsalakurs: Översiktskurs i lungsjukdomar
2022-11-29 - 2022-12-02
Uppsalakurs: Arytmier
2022-11-30 - 2022-12-01
Konsultationsmetodik – en »booster«
2022-12-01
Scientia et Valebat VIII
2022-12-05 - 2022-12-06
Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik
2022-12-06
Konst & Läkekonst: Julavslutning
2022-12-12 - 2022-12-15
Uppsalakurs: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi
2023-03-29 - 2023-03-31
Möte/kurs om epilepsi vid annan hjärnsjukdom