Denna webbplats vänder sig till läkare

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

För disputationer, se Aktuella disputationer

2023-09-25 - 2023-09-28
Uppsalakurs: EKG-tolkning 
2023-09-26
Konst & läkekonst
2023-09-27
Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap
2023-09-28
Besök på Sjöfartsmuseet med Väst-Säl
2023-09-29
Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer
2023-10-04
Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap
2023-10-10 - 2023-10-13
Uppsalakurs: Hematologi i klinisk praxis
2023-10-11 - 2023-10-13
15th Nordic Melanoma Meeting
2023-10-12 - 2023-10-14
MI-kurs och återhämtning med nätverket »Vem tar hand om doktorn?« på Västkusten
2023-10-12
SLS e-Hälsodag 2023
2023-10-13
Storskalig sekvensering som diagnostiskt verktyg vid akutleukemi
2023-10-23
Postcovid hos ej sjukhusvårdade, teori och praktik, 1,5-årsuppföljning
2023-10-23 - 2023-10-27
Uppsalakurs: Akut internmedicin – distanskurs
2023-10-24
Sandblomdagen 2023. Konst berikar läkekonsten
2023-10-26 - 2023-10-27
Filmfestival i narrativ medicin
2023-10-26 - 2023-10-27
Narrativ filmfestival – Att se människan
2023-10-31
Konst & läkekonst
2023-11-08 - 2023-11-10
Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete
2023-11-10
Precisionsmedicin inom IBD – dröm eller morgondagens verklighet
2023-11-13 - 2024-02-11
Swedish–Ethiopian course in tropical infections 
2023-11-13 - 2023-11-14
Ultraljudskurs av halsens mjukdelar inklusive tyreoidea och paratyreoidea
2023-11-13 - 2023-11-17
Uppsalakurs: Översiktskurs i lungsjukdomar
2023-11-20 - 2023-11-23
Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
2023-11-21 - 2023-11-24
Uppsalakurs: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi
2023-11-28 - 2023-12-01
Uppsalakurs: Arytmier
2023-11-30
Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?
2023-12-01
Scientia et Valebat IX
2023-12-11
Årsmöte för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
2023-12-11 - 2023-12-14
Uppsalakurs: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi
2023-12-15
Ärftliga demenssjukdomar – genetik och neuropatologi
2024-01-22 - 2024-02-11
Introduktion till global hälsa
2024-01-24 - 2024-01-26
Utbildning för studierektorer