Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

För disputationer, se Aktuella disputationer

2022-11-21 - 2022-11-25
Uppsalakurs: Översiktskurs i lungsjukdomar
2022-11-25
Precisionsmedicin inom psykiatrin – kan genetisk testning hjälpa till?
2022-11-25
Väst-Säls årliga luciasammankomst
2022-11-26
Årsmöte Svenska läkare mot kärnvapen
2022-11-29
Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening
2022-11-29
Kvinnliga läkare i praktik och politik
2022-11-29 - 2022-12-02
Uppsalakurs: Arytmier
2022-11-30
»Kommer hälso- och sjukvården vara redo för framtiden?«
2022-11-30 - 2022-12-01
Konsultationsmetodik – en »booster«
2022-12-01
Scientia et Valebat VIII
2022-12-02
Olivecronasymposium: Epilepsy surgery – neurons, networks and a new dawn
2022-12-02
Vassare kombinationsterapier med hjälp av kombinerad genomik- och proteomikanalys
2022-12-05 - 2022-12-06
Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik
2022-12-05 - 2022-12-06
Symposium inom barncancerforskning – toxicitet och sena komplikationer
2022-12-06
Konst & läkekonst: Julprogram
2022-12-07
Onsdagsmöte Göteborgs läkarsällskap: Pehr Dubbföreläsning och julbord
2022-12-08
Årsmöte för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
2022-12-08
The Ethics of a Pandemic – Hindsight and Foresight
2022-12-09
Genetikens roll vid ärftliga hjärtsjukdomar – nya rekommendationer
2022-12-12 - 2022-12-15
Uppsalakurs: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi
2023-01-16 - 2023-01-18
SFAM:s årliga internatkurs i kompetensvärdering
2023-01-17
Konst & läkekonst: Megalomani i musiken
2023-01-20 - 2023-01-21
Workshop i narrativ medicin
2023-01-25 - 2023-01-27
Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare 
2023-01-27
Utbildningsdag om anogenitala dysplasier och STI-nyheter
2023-02-09 - 2023-03-17
Uppsalakurs: Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling
2023-03-06 - 2023-03-10
Uppsalakurs: Akut och kronisk njursvikt
2023-03-20 - 2023-03-24
Uppsalakurs: Akut kardiologi
2023-03-20 - 2023-03-22
Uppsalakurs: Akuta förgiftningar
2023-03-22 - 2023-03-23
Se möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen
2023-03-29 - 2023-03-31
Möte/kurs om epilepsi vid annan hjärnsjukdom
2023-03-30 - 2023-03-31
Svenska sällskapet för trombos och hemostas utbildningsdagar
2023-04-01
Svenska privatläkarföreningens fullmäktigemöte
2023-04-09 - 2023-04-21
Kurs: Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete
2023-04-17 - 2023-04-21
Uppsalakurs: Akut internmedicin
2023-04-20 - 2023-04-21
Idrottsmedicinskt vårmöte
2023-04-24 - 2023-04-27
Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
2023-05-09 - 2023-05-12
Uppsalakurs: Akuta infektioner – handläggning de första dagarna på sjukhus