Denna webbplats vänder sig till läkare

Klimatförändring och hälsa – samlingssida

Länkar till artiklar i Läkartidningen om klimat och hälsa:

2023

Smer varnar för etiska utmaningar i vården med ett växande klimathot

Läkare gripen under klimataktion i Göteborg: »Gör mig bedrövad«

Vårdpersonal och forskare: FHM förminskar hotet mot klimatet

De är läkare och klimataktivister: »Vi som kår måste tala högre om hotet«

Dömd smittskyddsläkare vägrar avgå: »En principfråga«

Kronoberg har svårt att nå klimatmål

 

2022

Sjukhus i Kronoberg minskade sina utsläpp av lustgas med 63 procent

SLS lanserar en hållbarhetsguide

Vårdutbildningar bör ge mer fokus åt klimatets effekter på folkhälsan

Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt att agera vist och långsiktigt

Allmänläkaren bör kunna axla ledarroll i klimatarbetet

Fler bakteriella tarminfektioner med stigande temperatur

Sös minskar sopberget genom att byta plast mot metall: »Vinstaffär«

Han vill få landskapsarkitekter och läkare att samarbeta för hälsan

Höga temperaturer – kraftigt ökad risk för hyponatremi

Forskare ska testa KBT mot klimatrelaterad psykisk ohälsa

WHO: Kritiskt att ta hand om sopberget från pandemin

 

2021

Klimatmål blev oväntad nyhet i förbundets verksamhetsplan

Läkare för miljön vill se mer verkstad

Lancet Countdown: Klimatet måste få större plats när länder startar om

Över 230 medicinska tidskrifter i upprop för klimatet

En pärla i bokfloden om folkhälsa

Sätt fokus på arbetet med att minska läkemedelsrester i miljön

KI-forskare tror på kraftigt minskat resande också efter pandemin

»Barn får bära en orättvis skuld för klimatförändringarna«

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

 

2020

Apropå! Läkarförbundets ansvar för en hållbar sjukvård

Hälsning till fullmäktigemötet: »Kom ihåg klimatet!«

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Inget stopp för fackliga flygresor

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

ST-läkare får nytt hållbarhetspris

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

Friska ekosystem är en förutsättning för människors hälsa

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Läkare tar strid för en hållbar sjukvård

Hon vill engagera läkare i miljön

Umeå medicinska studentkår slutar flyga

 

2019

Läkarförbundets klimatarbete ifrågasattes i två motioner

Infektionsläkare får stipendium för sitt klimatarbete

Färre flygresor i regioner som infört klimatväxling

WMA: Sätt klimatpress på era regeringar

Klimateffekterna från anestesin kan minska

Klimat och miljö viktigaste framtidsfrågan enligt akademiker

Läkare visar stöd för global klimatrörelse

Läkaresällskapet ska agera för klimatet

Ovanligt många dödsfall i Sverige sommaren 2018

»Läkare behöver föregå med gott exempel i klimatfrågan«

Tema: Hållbar sjukvård En sjukvård för framtiden och klimatet

Tema: Hållbar sjukvård Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

Tema: Hållbar sjukvård 5 frågor till Sofia Hammarstrand

Tema: Hållbar sjukvård Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser

Tema: Hållbar sjukvård En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte

Tema: Hållbar sjukvård Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Tema: Hållbar sjukvård Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis

 

2018

700 fler dog i sommarvärmen

WHO:s budskap till klimatmötet i Katowice: Så kan hälsoriskerna minskas

Studenter: »Vi kräver klimatansvar av våra framtida arbetsgivare«

Ny klimatrapport från Lancet: Risk för ökning av badsårsfeber runt Östersjön

WHO: Luftföroreningar dödar hundratusentals barn varje år

Nya rapporten från FN:s klimatpanel: En halv grad får stora hälsoeffekter

Läkare utvald till nationellt expertråd för klimatanpassning

Nya lagar som börjar gälla 2018

Siktar högt för global hälsa

 

2017

Ny Lancet-rapport visar större klimatutmaningar

WMA-upprop för att bekämpa hälsorisker i klimatets spår

»Läkare, kom igen — var är ni i miljöfrågor?«

Läkarförbundet: Klimatet ett allvarligt hot mot den globala hälsan

The Lancet tar grepp om hälsa och klimat

 

2016

SLF-representant deltog vid FN:s klimatmöte

Forskare ska lyfta klimatfrågan

WMA: Läkare har en nyckelroll i klimatarbetet

WMA: Sluta investera i fossila bränslen

Hälsoperspektivet viktigt för SLF i klimatfrågan

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

5 frågor till Björn Fagerberg

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Föreningar vill att Läkarförbundet divesterar ur fossila bränslen

 

2015

»Makalöst att vi fått ett avtal«

Blogg: Svensk läkare på klimatmötet – en reseberättelse från COP 21 i Paris

»Resultat i Paris – för hälsans skull!«

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris

»Resultat i Paris – för hälsans skull!«

»Läkare världen över är oroade«

Läkarförbundet lägger fram klimatpolicy: Miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten

Lancetkommissionen: Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Signerat: Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

Arktis hotat av människan

Läkarförbundet har undertecknat upprop för klimat och hälsa

WHO uppmanar: Skriv under för klimat och hälsa

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning«

Lancet uppmanar till akuta klimatåtgärder

Läkarkåren har ett ansvar att sprida kunskap om sambandet

2014

WMA vill ha nytt klimatavtal

Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

Vad doktorn kan göra för klimatet och hälsan

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel: »Allt vi behöver är viljan till förändring«

Läkarförbundet inrättar arbetsgrupp för klimat och hälsa

Global konferens om klimat och hälsa

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa

Miljö och hälsa är framtidens utmaning

2013

Stark uppmaning till läkarkåren att tala ut om ödesfrågor

»Hög tid även för Läkarförbundet att agera«

»Stockholmsdeklaration« för global hälsa

2012 

För få vill skydda sig mot klimateffekter

2011 
Har du gjort något i klimatfrågan?
Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter 
2010
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan
Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem«
Europa ska minska hälsorisker till 2020

2009 
Klimatmötet i Köpenhamn: Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal
Klimatförändring påverkar hälsan
Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten
WMA antog klimatdeklaration i New Delhi
Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
Klimathotet: »Viktigast få ner utsläppen«
Klimathotet: Hur föregår du med gott exempel?
Klimathotet: Engagemanget skiftar i förbundsledningen
Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn
Lancet varnar för medicinska effekter av klimatförändringen
Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy

2008
Klimat och hälsa i fokus i Almedalen
Aktörer i klimatfrågan
Robin Stott: Läkare måste agera
Läkarförbundet går med i klimatråd
WHOs generalsekreterare: Människan är hotad som art
WHO på Världshälsodagen den 7 april: Sjukvården måste agera i klimatfrågan
Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat
Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige

2007 
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar
Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt!
Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen
Vem kan man lita på i klimatfrågan?
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes!

2006 
”Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan”
Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan?

2000 
Möjliga hälsoeffekter av klimatförändring i Europa, enligt WHO

1997 
Sjukvården skulle kunna bromsa växthuseffekten