Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Länkar till webbplatser och tips på vad läkare kan göra, se längre ner på sidan!

Artiklar i Läkartidningen:

 

2019

Klimat och miljö viktigaste framtidsfrågan enligt akademiker

Läkare visar stöd för global klimatrörelse

Läkaresällskapet ska agera för klimatet

Ovanligt många dödsfall i Sverige sommaren 2018

»Läkare behöver föregå med gott exempel i klimatfrågan«

Tema: Hållbar sjukvård En sjukvård för framtiden och klimatet

Tema: Hållbar sjukvård Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

Tema: Hållbar sjukvård 5 frågor till Sofia Hammarstrand

Tema: Hållbar sjukvård Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser

Tema: Hållbar sjukvård En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte

Tema: Hållbar sjukvård Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Tema: Hållbar sjukvård Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis

 

2018

700 fler dog i sommarvärmen

WHO:s budskap till klimatmötet i Katowice: Så kan hälsoriskerna minskas

Studenter: »Vi kräver klimatansvar av våra framtida arbetsgivare«

Ny klimatrapport från Lancet: Risk för ökning av badsårsfeber runt Östersjön

WHO: Luftföroreningar dödar hundratusentals barn varje år

Nya rapporten från FN:s klimatpanel: En halv grad får stora hälsoeffekter

Läkare utvald till nationellt expertråd för klimatanpassning

Nya lagar som börjar gälla 2018

Siktar högt för global hälsa

 

2017

Ny Lancet-rapport visar större klimatutmaningar

WMA-upprop för att bekämpa hälsorisker i klimatets spår

»Läkare, kom igen — var är ni i miljöfrågor?«

Läkarförbundet: Klimatet ett allvarligt hot mot den globala hälsan

The Lancet tar grepp om hälsa och klimat

 

2016

SLF-representant deltog vid FN:s klimatmöte

Forskare ska lyfta klimatfrågan

WMA: Läkare har en nyckelroll i klimatarbetet

WMA: Sluta investera i fossila bränslen

Hälsoperspektivet viktigt för SLF i klimatfrågan

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

5 frågor till Björn Fagerberg

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Föreningar vill att Läkarförbundet divesterar ur fossila bränslen

 

2015

»Makalöst att vi fått ett avtal«

Blogg: Svensk läkare på klimatmötet – en reseberättelse från COP 21 i Paris

»Resultat i Paris – för hälsans skull!«

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris

»Resultat i Paris – för hälsans skull!«

»Läkare världen över är oroade«

Läkarförbundet lägger fram klimatpolicy: Miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten

Lancetkommissionen: Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Signerat: Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

Arktis hotat av människan

Läkarförbundet har undertecknat upprop för klimat och hälsa

WHO uppmanar: Skriv under för klimat och hälsa

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning«

Lancet uppmanar till akuta klimatåtgärder

Läkarkåren har ett ansvar att sprida kunskap om sambandet

2014

WMA vill ha nytt klimatavtal

Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

Vad doktorn kan göra för klimatet och hälsan

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel: »Allt vi behöver är viljan till förändring«

Läkarförbundet inrättar arbetsgrupp för klimat och hälsa

Global konferens om klimat och hälsa 

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa

Miljö och hälsa är framtidens utmaning

2013

Stark uppmaning till läkarkåren att tala ut om ödesfrågor

»Hög tid även för Läkarförbundet att agera«

»Stockholmsdeklaration« för global hälsa

2012 

För få vill skydda sig mot klimateffekter

2011 
Har du gjort något i klimatfrågan? 
Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter 

2010 
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan 
Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem« 
Europa ska minska hälsorisker till 2020 

2009 
Klimatmötet i Köpenhamn: Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal 
Klimatförändring påverkar hälsan 
Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten
WMA antog klimatdeklaration i New Delhi
Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
Klimathotet: »Viktigast få ner utsläppen«
Klimathotet: Hur föregår du med gott exempel?
Klimathotet: Engagemanget skiftar i förbundsledningen
Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn
Lancet varnar för medicinska effekter av klimatförändringen
Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy

2008 
Klimat och hälsa i fokus i Almedalen
Aktörer i klimatfrågan
Robin Stott: Läkare måste agera
Läkarförbundet går med i klimatråd
WHOs generalsekreterare: Människan är hotad som art 
WHO på Världshälsodagen den 7 april: Sjukvården måste agera i klimatfrågan 
Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat
Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige

2007 
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar
Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt!
Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen 
Vem kan man lita på i klimatfrågan? m fl 
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes!

2006 
“Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan”
Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan?

2000 
Möjliga hälsoeffekter av klimatförändring i Europa, enligt WHO

1997 
Sjukvården skulle kunna bromsa växthuseffekten

 

LÄNKAR:

 • FN:s klimatkonferens 2015 i Paris COP 21: http://www.cop21.gouv.fr/en/
 • Läkare för Miljöns sida om klimat och hälsa 
 • WHO call to Action
 • http://earthstatement.org
 • The 2015 Lancet Commission on Health and Climate Change: Watts E. et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet. 2015;386:1861-1914. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60854-6
 • WMA:s Delhi-deklaration: WMA Declaration of Delhi on Health and Climate Change
 • FN:s klimatpanel IPCC:s femte rapport: www.ipcc.ch/ Ett särskilt kapitel om hälsa finns i den här delrapporten (kapitel 11 i Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability Part A: Global and Sectoral Aspects). 
 • Världshälsoorganisationen WHO om klimat och hälsa, WHO:s arbetsplan, WHA Resolution on climate change and health, faktablad med mera. 
 • Alla WHO:s publikationer om klimat och hälsa samlade här
 • Brittiska klimatrådet Climate and health council , som Sveriges läkarförbund anslöt sig till 2008.
 • Tidskriften BMJ:s koldioxidblogg Carbon
 • EU-kommissionens webbplats om forskning inom området klimatförändring, European Commission/Research/Environment/Climate change
 • Svenska Dagbladet om klimatet och klimatmötet 2015: SvD 2 grader
 • Dagens Nyheter om klimatet och klimatmötet 2015
 • Naturvårdsverkets webbsidor Klimat i förändring
 • FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15: COP15 Copenhagen
 •  

  VAD KAN MAN SOM LÄKARE GÖRA?

   

   

  Diverse – före och efter klimatmötet i Köpenhamn 2009

  29 december: WHOs Margaret Chan uttalar besvikelse över klimatmötet i Köpenhamn. WHO Warns Climate Change Bad For Health

  21 december: WHO bulletin om klimatförändringar och hälsa i Afrika Slums, climate change and human health in sub-Saharan Africa

  19 december: Resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn COP 15. Målet är att göra överenskommelsen legalt bindande vid nästa konferens i Mexiko om ett år.United Nations Framework Convention on Climate Change

  18 december:WHO podcast om klimatförändringar och hälsa Climate change and the implications on human health

  15 december: »Inte ens nollutsläpp av koldioxid 2050 räcker.« Den brittiska offentliga sektorns informationsportal www.publicservice.co.uk citerar Johan Rockström, professor vid Stockholm Environment Institute, i sitt nyhetsbrev den 15 december. Endast en dramatisk förändring i Köpenhamn kan förhindra katastrofala konsekvenser för mänskligheten, varnar Rockström.

  Ett globalt klimatavtal om utsläppsminskningar är nödvändigt, men inte tillräckligt för att undvika katastrofala och irreversibla tröskeleffekter i det globala ekosystemet. För att minska risken för gå över tröskeln in i det okända behövs en ny global grön uppgörelse för hållbar utveckling, enligt Rockström.

  Artikel i Nature: Rockström J et al. A safe operating space for humanity. Nature. 2009;461:472-5.

  7–18 december: FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15: COP15 Copenhagen

  25 november: The Lancet publicerar en omfångsrik serie av artiklar och kommentarer om kopplingen mellan hälsa och klimat: Health and Climate Change, Launched in London, Nov 25, 2009

  17 oktober:World Medical Association antar Delhi-deklarationen om klimat och hälsa: WMA antog klimatdeklaration i New Delhi

  16 oktober: World Medical Association kritiserar regeringar för att inte uppmärksamma hälsan i klimatdebatten: Doctors’ Leader Criticises Governments for Paying Poor Attention to Heath in Climate Change Debate

  19 september: Fyra artiklar om klimat och hälsa i The Lancet, varav en ledare, seSexual and reproductive health and climate change. En annan är det upprop som sampubliceras i BMJ. En tredje ifrågasätter om klimatförändringen är seklets största globala hälsohot: Climate change is not the biggest global health threat

  16 september: FN:s klimatkonferens webbplats uppmärksammar läkares upprop i BMJ och The Lancet, se Doctors urge politicians to fight climate change.

  15 september: Tre artiklar i BMJ, varav en ledare, enligt vilken ett lyckat Köpenhamns-avtal är avgörande för människans framtid som art och för vår civilisation, Health and climate change och ett upprop inför FN:s klimatkonferens, undertecknat av 18 företrädare för medicinska universitet, Climate change: Politicians must heed health effects of climate change, samtidigt publicerat i The Lancet.