5 frågor: »Indikerar likvärdiga beslut«

5 frågor till Gustav Öhrling

Gustav Öhrling, ST-läkare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har tillsammans med Knut Taxbro studerat begränsningar av livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 vid tre sjukhus i Region Jönköpings län.

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Vi har inte funnit några studier som har kunnat påvisa en minskning av ämnesomsättningen vid behandling med mirtazapin.

En anda värd att föra vidare

En anda värd att föra vidare

»Folke lät sig inte nedslås. Utöver att vara en förkämpe för den kliniska farmakologin stod han för en rad värden, som är giltiga oavsett medicinsk specialitet och tidsålder ...«

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Nordic Epilung, en multicenterstudie i Sverige, Finland och Norge, belyser att det fortfarande finns socioekonomisk ojämlikhet i bördan av obstruktiva lungsjukdomar, till exempel är låg utbildningsnivå associerad till lägre grad av astmakontroll, och särskilt kvinnor med låg inkomst har oftare astma och luftvägssymtom.

Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Patienter med ME/CFS hade antikroppssvar som var signifikant starkare, särskilt gällde detta EBV-kärnproteinet EBNA1. (1 kommentar)

Inget samband mellan antal utförda operationer och risk för urinläckage

Inget samband mellan utförda operationer och risk för läckage

Det fanns inget samband mellan antal operationer som kirurgen utförde årligen och risken för urinläckage, enligt denna studie som undersökte om samband fanns mellan operatörsvolym och urinläckage efter prostatektomi. (1 kommentar)

Uppföljningen av patienter med astma och KOL brister

Uppföljningen av patienter med astma och KOL görs inte i tid

Endast 7,0 procent av KOL-exacerbationerna följdes upp inom de rekommenderade 6 veckorna. Det är ett av fynden i två studier om uppföljning av patienter med astma och KOL.

Studie avfärdar fördelar med blodtryckssänkande till natten

Studie avfärdar fördelar med blodtryckssänkande till natten

Den tidigare uppmärksammade och kritiserade Hygia-studien, som påstods visa en dramatisk positiv effekt av att ta blodtrycksläkemedel på kvällen i stället för på morgonen, har nu falsifierats av den väl genomförda Time-studien. Dessa två studier visar vikten av att granska och replikera överraskande fynd innan de tolkas som sanning, skriver Mattias Brunström och Per Svensson.

Renske Altena svarar

4 frågor till Renske Altena

Renske Altena, med dr, ME bröst, endokrina tumörer och sarkom vid Karolins­ka universitetssjukhuset i Stockholm, har med kollegor skrivit en översikt om den nya entiteten HER2-låg bröstcancer.

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

Närvaro av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) i cancer har ett tydligt prognostiskt och behandlingsprediktivt värde. För bröstcancerpatienter har prognosen förbättrats spektakulärt med moderna HER2-riktade läkemedel. En ny entitet inom HER2-positiva tumörer har nu identifierats: HER2-låga tumörer.

Äntligen finns det evidens för behandling av HFpEF

Äntligen evidens för behandling vid hjärtsvikt med bevarad EF

Den europeiska kardiologföreningen ESC ska ge en klass IA-rekommendation för natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2)-hämmare vid behandling av hjärtsvikt med ejektionsfraktion (EF) >40 procent. Det är ett historiskt genombrott på hjärtsviktsområdet, skriver författarna och svarar på tre centrala frågor. (2 kommentarer)

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Så kallad glomustumör inom huvud–halsområdet är en relativt ovanlig diagnos, vars bedömning och behandling är tvärprofessionell och involverar ett flertal yrkeskategorier, såsom kontaktsjuksköterska, logoped och fysioterapeut. Sedan oktober 2022 sorteras patientgruppen i Sverige under nationell högspecialiserad vård (NHV), vilket kommer att ge en unik möjlighet att studera detta på nationell nivå, skriver författarna till denna översikt.

Nya riktlinjer: endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi

Så ska endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi tillämpas

Uppdaterade riktlinjer utgör en evidensgrundad riskstratifiering för endoskopisk uppföljning efter polypektomi. Syftet är att begränsa kontroller till patienter med en ökad risk för att insjukna eller dö i kolorektalcancer, något som blir allt viktigare när kolorektalcancerscreening implementeras i Sverige, skriver författarna.

Annus horribilis

Annus horribilis

»Den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvårdens resurser under pandemin är en erfarenhet vi gärna skulle ha varit utan, men den är samtidigt en påminnelse om hur snabbt förutsättningarna kan förändras för en i huvudsak väl fungerande hälso- och sjukvård.«

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« ger hjälp att skatta njurfunktion och dosera läkemedel anpassat efter njurfunktionen. Här visas även substanser som kan påverka njurarnas funktion. Stödet, som både finns på webben och kan integreras i journalsystem, är uppskattat av läkare och farmaceuter, visar en enkätundersökning.

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal är i praktiken inte ett samtal vid ett tillfälle, utan det är faktiskt en process som äger rum under år, månader och dagar före döden. (4 kommentarer)

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale kan bidra till att individer med hög kronologisk ålder inte slentrianmässigt ges låg prioritet beträffande olika interventioner.

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom

Långvarig smärta är en kliniskt relevant riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet jämförbar med den ökade risk som kopplas till diabetes, enligt en registerstudie. (1 kommentar)

Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Fullskalesimulator ger studenter självförtroende vid akuta lägen

Under några veckors praktik med verksamhetsintegrerat lärande i akutsjukvård kommer läkarstudenter i kontakt med bara ett fåtal svårt sjuka eller skadade, och därför behöver de handlägga livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator. I den här artikeln beskrivs Lunds universitets utbildning i akut omhändertagande där tematisk strukturerad simulatorträning är en komponent.

1 2 3 409