Små nedsvalda leksaksmagneter kan te sig harmlösa men kan, till skillnad från många andra nedsvalda saker, innebära risk för allvarliga komplikationer. Flera fallbeskrivningar finns publicerade, och nedan presenteras ett aktuellt fall från vår klinik.


Fallbeskrivning
En 3,5 år gammal och i övrigt frisk gosse inkom till akutmottagningen med följande anamnes:
Fem dagar tidigare hade han klagat över ont i »snoppen« och haft feber. Spontan förbättring skedde inom ett dygn. Ankomstdagen återkom samma symtom, och efter att han suttit på toaletten och krystat uppkom även koliksmärtor generellt i buken samt kräkningar. Dagen innan var avföringen normal.
Vid ankomst till sjukhuset var temperaturen 39° och buken uppdriven, tyst och palpationsöm, men ingen défense förelåg. Buköversikt visade små mängder fri gas och en främmande kropp på platsen för rektum (Figur 1). DT buk verifierade fynden. Anamnesen kompletterades, och modern uppgav att patienten svalt en leksaksmagnet två veckor tidigare.
Patienten opererades akut. Vid operationen fann man en perforation i distala ileum på ca 5 mm i diameter, men utan några förändringar i tarmväggen omkring, och i sigmoideum en likadan perforation. Inflammatoriska förändringar fanns på ett litet område i blåstoppen nära perforationen i distala ileum. Magneten återfanns i rektum en bit nedanför perforationen i sigmoideum och hade ungefär samma diameter som hålen (Figur 2). Inga andra förändringar påträffades i buken. Hålen i tarmen suturerades och patienten tillfrisknade snabbt.


Orsaken: inte en magnet utan tre
Orsaken till perforationerna var initialt oklar. Att en trubbig magnet skulle orsakat två tarmperforationer på helt olika ställen i tarmen samtidigt verkade osannolikt, och någon annan orsak till perforationerna hade vi inte funnit. Förklaringen kom morgonen efter operationen.
Det visade sig då att magneten i själva verket bestod av tre mycket kraftiga små magneter, som dessutom svalts vid två olika tillfällen. En av magneterna har sannolikt befunnit sig i terminala ileum samtidigt som de båda andra befunnit sig i sigmoideum; magnetismen hade dragit tarmarna mot varandra i närheten av blåstaket, och tarmväggarna hade gått i nekros så alla tre magneterna hade fortsatt ner i rektum. Fisteln uppstod troligen fem dagar före ankomsten, och på intagningsdagen hade så tarmarna separerats från varandra, och gas och tarminnehåll kommit ut i fri bukhåla.


Diskussion
Små, kraftfulla magneter av neodym finns i spel och leksaker av olika slag och har blivit populära för att fästa föremål på tex kylskåp. I Sydostasien är små magneter i form av halsband vanliga för behandling av nack- och axelbesvär [1-3]. I vårt fall skulle magneterna användas till att fästa metallmärken på kepsar, men även piercing med hjälp av magneter har lett till komplikationer [4]. Totalt finns ett tiotal fall publicerade med gastrointestinala komplikationer efter nedsvalda magneter.
En magnet passerar sannolikt lätt mag–tarmkanalen utan att skada, men om magneter sväljs vid flera tillfällen är risken för komplikationer stor. Noggrann övervakning rekommenderas med upprepade buköversikter för att kontrollera att magneterna inte fastnar, likaså beredskap för snar laparotomi vid buksymtom eller om magneterna inte ändrar läge vid röntgenkontroller. Om någon magnet finns kvar i ventrikeln rekommenderas att den tas bort endoskopiskt [1-3].


igur 1. Buköversikt med lite fri gas och främmande kropp i övre delen av rektum.Figur 2. Två magneter av samma typ som i fallbeskrivningen.