Medicinsk kontrovers
Ulf Jodal och medarbetare argumenterar för att barn i Sverige som haft en urinvägsinfektion ska utredas enligt Göteborgsmodellen. De har allvarliga invändingar mot NICE och mitt förslag att dessa utredningar ska bantas.
Jag tror inte att dessa åsiktsskillnader beror på att vi har olika kunskaper om barn med urinvägsinfektioner. Skillnaderna beror på att vi värderar de fakta som finns tillgängliga på olika sätt.
Jag och NICE uppfattar att en liten tänkbar nytta med nuvarande utredningsprogram inte uppvägs av ganska stora kända nackdelar med detta program. Nackdelarna är både psykologiska, många barn sjukförklaras helt i onödan, och medicinska i form av strålningsrisker och risker för infektion. Ulf Jodal och medarbetare gör en annan värdering av denna balans. Det är inte i första hand ett medicinskt problem utan mer en värderingsfråga.
Hur stor skada får vi åsamka många barn för att uppnå möjlig nytta för några barn? Ja, det är en svår fråga i många sammanhang och något för varje läkare som beställer dessa undersökningar att begrunda.