Denna webbplats vänder sig till läkare

IV drip hanging on a pole in hospital

Dropp hängande på en stolpe på sjukhus, med LED-kirurgiska lampor i bakgrunden.