Barns mat är ett ämne som engagerar och berör många. Det finns mycket kunskap om barns mat, både om det friska barnets normala näringsbehov och om matens roll för barns sjukdomar. Trots det finns det fortfarande mycket tyckande kring hur och vad barn bör äta, troligen eftersom alla har ett eget förhållande till mat. 

Det är viktigt att bryta udden av åsikter som inte baseras på fakta och att hjälpa föräldrar och barn till goda matvanor. 

Målgruppen för detta temanummer är bred och omfattar långt fler än läkare. Många inom förskola, skola och hälso- och sjukvård ställs inför frågor som rör barns mat och tillväxt. Personal på BB och barnavårdscentraler träffar landets alla föräldrar och barn. Dessa möten innebär en ovärderlig möjlighet att informera och stödja barnfamiljer i frågor om mat och hälsa. Under barnets uppväxt är förskola och skola viktiga aktörer för att skapa sunda vanor. 

Födoämnen kan också vara det som orsakar sjukdom hos barn, vilket ställer höga kunskapskrav på all vårdpersonal. För sjuka barn kan optimerad nutrition dessutom vara en del av tillfrisknandet. 

Inom detta breda ämne har vi valt några aktuella och viktiga områden: spädbarns behov av järn, matvägran hos barn, vegetarisk mat och allergier och intoleranser samt barnfetma. 

Utöver artiklarna i detta temanummer vill vi också rekommendera artikeln »Amning och tillvänjning till fast föda för friska fullgångna barn. En kunskapsöversikt från Barnläkarföreningen och Livsmedelsverket«, som publicerades i Läkartidningen förra året [Läkartidningen. 2013;110:405-9]. 

Det finns dock fortfarande utmaningar och kunskapsluckor i detta forskningsfält. Till skillnad från bondesamhällets matbord lever vi i dagens Sverige i en snabbköpsvärld med oändlig tillgång till föda. Dagens barn, det vill säga framtidens vuxna, behöver lära sig att navigera i detta överflöd av mat och få hjälp att göra kloka val som gagnar deras långsiktiga hälsa. Som profession behöver vi ta ansvar för utvecklingen av kunskap – både om enskilda näringsämnen och om kost i ett bredare perspektiv.

Vi hoppas att du som läser detta temanummer inspireras att driva denna kunskapsutveckling!