Denna webbplats vänder sig till läkare

5 frågor: »har utstått ett par mTBI själv«

5 frågor till Ronja Vesterlund

Ronja Vesterlund, läkarstuderande, är en av författarna till ABC-artikeln om lätt traumatisk hjärnskada, mTBI, hos vuxna.

5 frågor: »Jag är nyfiken och gillar breda specialiteter«

5 frågor till Naldy Parodi López

Naldy Parodi López med dr, Sahlgrenska akademin, specialist­läkare i allmänmedi­cin och ST-läkare i klinisk farmakologi, Sahlgrenska universi­tetssjukhuset, har tillsammans med kollegor gjort studien kring Socialstyrelsens kvalitetsindikator »Läkemedel som bör undvikas till äldre om inte särskilda skäl föreligger«.

5 frågor: »Allt tyder på att det ökar rejält«

5 frågor till Staffan Svensson

Staffan Svensson, allmänläkare och klinisk farmakolog, Göteborg, är en av författarna av en medi­cinsk kommentar till tre fallbeskrivningar om skador av lustgasanvändning.

4 frågor: »... ökade hälsoskillnader«

Fyra frågor till Sven Bremberg

Sven Bremberg är docent vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet. Han har tillsammans med Gunnar Ågren gjort en studie kring begreppet »död av förtvivlan«. 

5 frågor: »Metoden är enkel att lära sig«

5 frågor till Fariborz Tabrizi

Fariborz Tabrizi, med dr, överläkare, Capio Arytmicenter, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om sina erfarenheter av behandling med pulsfältablation vid förmaksflimmer.

5 frågor: »Effektiv behandling finns«

5 frågor till Roberto Doria-Medina

Roberto Doria-Medina, ST-läkare på neurokirurgiska kliniken, Universitätsklinikum Freiburg, Tyskland, är en av författarna till artikeln ABC om spontan intrakraniell hypotension.

5 frågor: »Diagnosen är ganska ovanlig«

5 frågor till Anders Thorell

Anders Thorell, professor, överläkare vid Karolinska institutet och Ersta sjukhus, Stockholm, är en av författarna till en översikt om Barretts esofagus.

»ST-läkare har inte regelbundna möten med handledaren«

5 frågor till Margareta Berg

Margareta Berg, assisterande professor i ortopedisk kirurgi, Strömstad akademi, är en av författarna bakom en kartläggning av den kirurgiska träningen under ST.

»Ett område som utvecklas snabbt«

4 frågor till Teresa Ullberg

Teresa Ullberg, docent och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus, har skrivit om reperfusions­behandling vid akut stroke.

»Svårt att identifiera svåra luftvägar«

5 frågor till Alexander Otterbeck

Alexander Otterbeck, ST-läkare på kliniken för anestesi och intensivvård i Örebro, har tillsammans med Stephan Schwager och Erik Wikström, skrivit en ABC-artikel om svår luftväg.

»Allt fler kunde få rätt behandling«

4 frågor till Tord Ivarsson

Tord Ivarsson, docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har skrivit om evidensbaserad screening och diagno­stik inom BUP.

»Hitta en struktur!«

4 frågor till Emma K Johansson

Emma K Johansson, docent och biträdande klinisk lektor vid Karolinska institutet, har skrivit om strukturerad återkoppling till ST-läkare avseende kliniska färdigheter.

6 frågor: »Det är ett oerhört privilegium«

6 frågor till Christel Wihlborg

Christel Wihlborg, överläkare, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om palliativa vårdbehov i livets slutskede.

»Man förväntar sig 300 till 400 färre dödsfall årligen ...«

5 frågor till Birger Pålsson

Birger Pålsson, docent och överläkare vid kirurgkliniken, Region Kronoberg, samt Regionalt cancercentrum syd i Lund, har skrivit om den nationella screeningen för kolorektalcancer.

»Rymden har alltid fascinerat mig ...«

4 frågor till Olivia Kiwanuka

Olivia Kiwanuka, specialistläkare i allmänkirurgi och doktorand i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, har skrivit en översikt om medicinska utmaningar och möjligheter med rymdfärder.

Metodval på rutin kan leda till bias

5 frågor till Cathrine Axfors

Cathrine Axfors, med dr och postdok vid Stanforduniversitetet och Uppsala universitet, har tillsammans med kollegor skrivit om forskarvärldens replikationskris.

»Klimakterievården i Sverige är eftersatt«

4 frågor till Naomi Flamholc

Naomi Flamholc har tillsammans med Angelica Lindén Hirschberg skrivit en ABC-artikel om klimakterievård.

»Mycket glada för den höga säkerheten«

6 frågor till Jan Jakobsson

Jan Jakobsson, överläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, har tillsammans med kollegor studerat kejsarsnitt som registrerats i Svenskt perioperativt register de senaste 6,5 åren.

»... en diagnos som inte sällan missas ...«

5 frågor till Henrik Hedelin

Henrik Hedelin, med dr och specialistläkare i Göteborg, har tillsammans med Emma Hasselquist och Ebba Fridh skrivit en artikel om höftfyseolys hos barn.

Det är viktigt att ta blododlingar innan antibiotika sätts in

5 frågor till Micael Widerström

Micael Widerström, docent på institutionen för klinisk mikrobio­logi vid Umeå universitet, har med kollegor skrivit om fem fall av Capnocytophaga canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus.

1 2 3 13