5 frågor: »Vi har haft lägre sidomissbruk«

5 frågor till Orsolya Hoffmann

Orsolya Hoffmann, överläkare vid Beroendecentrum, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, är en av författarna till en artikel om läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende, LARO.

5 frågor: »Vanligt problem hos äldre«

5 frågor till Emma Eek

Emma Eek, ST-läkare foniatri och specialistläkare ÖNH vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med Beatriz Arenaz Bua skrivit en ABC-artikel om orofaryngeal dysfagi.

5 frågor: Vi har sett ett behov av att fylla kunskapsluckan

5 frågor till Emöke Deschmann

Emöke Deschmann, med dr, biträdande överläkare, har tillsammans med kollegor skrivit en temaartikel om blodtransfusion till barnpatienter.

5 frågor: »Det fanns en stark oro för smittspridning«

5 frågor till Åsa Nihlén

Åsa Nihlén, överläkare vid kirurg- och öron­kliniken, är en av författarna bakom kartläggningen av intensivvårdade och trakeotomerade covid-19-patienter vid Södra Älvsborgs sjukhus.

5 frågor: Så kan man förbättra kunskapen om melaninrik hud

5 frågor till Amna Elyas

Amna Elyas, ST-läkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus är en av författarna till en översikt som redogör för viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomars förekomst, utseende och patogenes i melaninrik hud.

5 frågor: »Debatten kommer inte att försvinna av sig själv«

5 frågor till Adam Åkerman

Adam Åkerman är ST-läkare, Helsingborgs lasarett, och har tillsammans med kolleger undersökt följsamhet till riktlinjer för beslut om att avstå livsuppehållande behandling.

5 frågor: Hoppas att fler tar upp metoden

5 frågor till Magnus Löndahl

Magnus Löndahl, Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av författarna till en artikel om kanylbaserad flexortenotomi vid klo- och hammartå hos patienter med diabetes.

5 frågor: »Jag hoppas att resultaten kan bidra till preventiva strategier«

5 frågor till Lydia Kahn

Lydia Kahn, med dr, ST-läkare, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Stockholm, har tillsammans med kollegor kartlagt de akuta, dödliga opioidförgiftningarna i Sverige 2014–2019.

5 frågor: »Sjukdom med begränsad symtomatisk behandling«

5 frågor till Per Breimer

Per Breimer, överläkare vuxenpsykiatri i Helsingborg, har tillsammans med Åsa Petersén och Håkan Widner skrivit en artikel om Huntingtons sjukdom.

5 frågor: »Vanligt tillstånd som kan få stora konsekvenser för barnet«

5 frågor till Isabella Sjölander

Isabella Sjölander, doktorand och ST-läkare i Gävle, har tillsammans med Danielle Friberg skrivit en artikel om sömnrelaterad andningsstörning hos barn.

4 frågor: »Data kring barns övergripande vårdbehov saknades«

4 frågor till Peter Almgren

Peter Almgren, barnläkare, tidigare medicinsk rådgivare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, är en av författarna bakom artikeln om barn och ungas långvariga sjukvårdsbehov.

5 frågor: Mentala hälsan var bra och sociala faktorer visade inga skillnader

5 frågor till Ingemar Leijon

Ingemar Leijon, docent, Linköpings universitet, har tillsammans med sju kollegor i en studie följt upp hälsan hos unga vuxna med mycket låg födelsevikt.

5 frågor: Personalens stora engagemang var det mest positiva

5 frågor till Elin Fröding

Elin Fröding, chefläkare, Re­gion Jönköpings län, är en av författarna till en artikel om genomförandet av PIR (patientsäkerhet i realtid) i regionens covid-19-vård.

5 frågor: Läkare måste tänka på miljöpåverkan inom egna specialiteten

5 frågor till Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om biomimetikens möjligheter och betydelsen av friska ekosystem och biologisk mångfald.

5 frågor: »Hoppas artikeln ska hjälpa läkare på akuter och vårdcentraler«

5 frågor till Niklas Kjellson

Niklas Kjellson är AT-läkare och en av författarna till en ABC-artikel om ortopediska sjukdomstillstånd i fot och fotled. (1 kommentar)

5 frågor: Förvånande att spridningen i kunskap var så stor

5 frågor till Anna L Eriksson

Anna L Eriksson, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom en artikel om läkarstudenters behov av utbildning i läke­medelsbehandling.

5 frågor: Vårdarbetet förenklas av att ta del av patientens tankar

5 frågor till Charlotte Hedberg

Charlotte Hedberg, klinisk adjunkt och specialist i allmänmedicin, har skrivit en artikel om vikten av att använda sig av patientcentrerad konsultation.

5 frågor: Alla läkare bör känna till hur dia­gnostiken går till

5 frågor till Sofie Wengander

Sofie Wengander, AT-läkare, har tillsammans med Penelope Trimpou, Per Dahlqvist och Oskar Ragnarsson skrivit en ABC-artikel om Cushings syndrom.

5 frågor: »Ta upp hörsel som en del av anamnestagning«

5 frågor till Elina Mäki-Torkko

Elina Mäki-Torkko, överläkare och professor i audiologi, Örebro universitet, är en av författarna till en artikel om hörselstatus som risk- och friskfaktor.

5 frågor: Effektivare och mindre obehag av sputuminduktion

5 frågor till Johanna Kuhlin

Johanna Kuhlin, doktorand och specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sputuminduktion vid tbc-prov.

1 2 3 10