5 frågor: Effektivare och mindre obehag av sputuminduktion

5 frågor till Johanna Kuhlin

Johanna Kuhlin, doktorand och specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sputuminduktion vid tbc-prov.

5 frågor: »Tolkningen av HbA1c-resultaten behöver förbättras«

5 frågor till Gunnar Nordin

Gunnar Nordin, leg läkare och medicinsk rådgivare vid Equalis, är en av författarna till en artikel om att HbA1c-värdet inte alltid speglar glukosnivåerna.

5 frågor: Man tänker inte på gikt som en kronisk sjukdom

5 frågor till Valgerdur Sigurdardottir

Valgerdur Sigurdardottir är specialistläkare och en av författarna bakom veckans tema om gikt.

5 frågor till Louise Tofft

5 frågor till Louise Tofft

Louise Tofft är specialistläkare vid barnkirurgiska sektionen i Lund och har skrivit om diagnostik och behandling av fimos på undersköterskemottagning.

5 frågor: Kunskapen om VES har ökat

5 frågor till Emma Sandgren

Emma Sandgren, specialistläkare, är en av författarna till en artikel om VES, ventrikulära extraslag.

5 frågor: »Störst svårighet vid multipla traumatiska skador«

5 frågor till Marcus Fransson

Marcus Fransson, ST-läkare i Linköping är en av författarna till en ABC-artikel om svår traumatisk hjärnskada.

5 frågor: »Med ökad kunskap kan fler få diagnos tidigt«

5 frågor till Anna-Sofia Melin

Anna-Sofia Melin, med dr, specialistläkare, Capio gynekologi Globen, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om endomet­rios.

5 frågor: »Vad vi vet finns ingen forskning kring detta i Sverige «

5 frågor till Karolina af Edholm Arvidsson

Karolina af Edholm Arvidsson, ST-läkare, neurologi, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en översiktsartikel om ortostatisk tremor. Hon berättar att sjukdomen beskrevs först 1970 och inte tidigare har belysts i Läkartidningen.

4 frågor: »Ville skriva en lättöverskådlig sammanfattning«

4 frågor till Karin Lodin

Karin Lodin, ST-läkare och med dr, är huvudförfattare till en ABC-artikel om cancer utan känd primärtumör, CUP.

5 frågor: »Behövs mer studier kring hur antidepressiv behandling ska optimeras«

5 frågor till Markus Svensson

Markus Svensson, underläkare, är huvudförfattare till en artikel om antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet.

4 frågor: Sannolikt är autoimmun encefalit underdiagnostiserad

4 frågor till Jessica Johansson Lindgren

Jessica Johansson Lindgren är ST-läkare i internmedicin vid Närsjukvårdskliniken, Hässleholms sjukhus. Tillsammans med kollegor i Skåne har hon beskrivit ett fall där anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit.

6 frågor: »Det finns en risk att vården missar katatoni«

6 frågor till Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri, är huvudförfattare till en ABC-artikel om akut katatoni.

5 frågor till Caroline Ingre

5 frågor till Caroline Ingre

Caroline Ingre, med dr, bitr överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit artikeln om symtom, utredning och behandling vid ALS.

5 frågor till Ameli Norling

5 frågor till Ameli Norling

Ameli Norling, med dr, Karolinska institutet och överläkare/tf en­hetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm, är en av författarna till en översiktsartikel om prematur ovariell insufficiens.

5 frågor till Olof Engström

5 frågor till Olof Engström

Olof Engström är huvudförfattare till en ABC-artikel om skallmissbildningar. (1 kommentar)

5 frågor till Jonas Bläckberg

5 frågor till Jonas Bläckberg

Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år.

5 frågor till Sofia Kreibom

5 frågor till Sofia Kreibom

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården.

5 frågor till Pontus Nauclér

5 frågor till Pontus Nauclér

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.

4 frågor till Anna-Clara Hollander

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

5 frågor till Malin Bengnér

5 frågor till Malin Bengnér

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar.

1 2 3 9