5 frågor: »Ortopedi är ett spännande fält«

5 frågor till Janina Kaarre

Janina Kaarre, doktorand och underläkare, har tillsammans med Antti Pirhonen, Mikael Sansone, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om patellaluxationer.

5 frågor: Eftersatt screening för familjär hyperkolesterolemi

5 frågor till Karin Littmann

Karin Littmann, ST-läkare i endokrino­logi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om screening för familjär hyperkolesterolemi.

5 frågor: »För låga volymer per sjukhus«

5 frågor till Anna Björkenheim

Anna Björkenheim, med dr, överläkare, hjärt–lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om pacemakerrelaterade infektioner.

5 frågor: Att förstå fenomenet är en utmaning för läkaren

5 frågor till Lars Rönnbäck

Lars Rönnbäck, professor emeritus, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrens­ka akademin, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om hjärntrötthet.

4 frågor: Fysioterapi första val vid kronisk smärta i hälsenan

4 frågor till Elin Larsson

Elin Larsson, doktorand och underläkare i Göteborg, har tillsammans med Katarina Nilsson Helander, Jón Karlsson och Annelie Brorsson skrivit veckans ABC om kronisk hälsenesmärta. (1 kommentar)

5 frågor: Jag har alltid gillat att konstruera och skapa

5 frågor till Carina Reinholdt

Carina Reinholdt, överläkare vid Handkirurgikliniken i Göteborg, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om rekonstruktiv handkirurgi vid halsryggmärgsskada.

5 frågor: Risk att ADHD-symtom hos flickor och kvinnor missas eller förbigås

5 frågor till Svenny Kopp

Svenny Kopp, med dr, specialist i barn- och ungdoms­psykiatri, Gillberg-cent­rum, Göteborgs universitet, är med­författare till en artikel i temat om ADHD: ADHD hos flickor och kvinnor.

5 frågor: Medicinskt kan överanvändning av lustgas bli farligt

5 frågor till Allan Karbassi

Allan Karbassi, ST-läkare i allmänmedicin, Göteborg, är en av författarna till en fallbeskrivning om hur lustgasmissbruk ledde till myelopati.

6 frågor: Du är alltid behandlingsansvarig för det du förskriver

6 frågor till Karl-Fredrik Sjölund

Karl-Fredrik Sjölund, överläkare, hög­specia­liserad smärt­vård, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om förskrivningsmönster i temat om opioider.

5 frågor: Långsamt progredierande sjukdom som kan bli livshotande

5 frågor till Margret J Einarsdottir

Margret J Einarsdottir, doktorand, ST-läkare är en av författarna bakom veckans ABC-artikel om Addisons sjukdom.

5 frågor: »Vi vill upplysa om nya forskningsresultat«

5 frågor till Babak Alinasab

Babak Alinasab, överläkare, PhD, öron-näsa-hals, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikeln om vikten av att agera snabbt vid akuta traumatiska orbitala tillstånd.

4 frågor: Vi ville göra andra aktörer inom sjukvården medvetna

4 frågor till Johan Herlitz

Johan Herlitz är senior professor i prehospital akutsjukvård och en av författarna till en artikel om utvecklingen inom den prehospitala akutsjukvården.

5 frågor: Största vinsten är den höga detektionsgraden

5 frågor till Katrin Fricke

Katrin Fricke, med dr, biträdande överläkare, barn- och fetalkardiolog, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus Lund, är en av författarna till en artikel om screening för medfödda hjärtfel.

5 frågor: Patienterna kan dyka upp inom olika specialiteter

5 frågor till Petra Tunbäck

Petra Tunbäck, överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, är författare till en artikel om syfilis.

5 frågor: En initialt ospecifik symtombild gör diagnosen svår

5 frågor till Mamud Miyan

Mamud Miyan, ST-läkare på ortopedkliniken, Danderyds sjukhus, är en av författarna till artikeln »ABC om Cervikal myelopati«.

5 frågor: »Har mött en hel del patienter med besvär av CGM eller insulinpump«

5 frågor till Josefin Ulriksdotter

Josefin Ulriksdotter, doktorand och ST-­läkare, är en av författarna till en artikel om hudreaktioner orsakade av glukossensorer och insulinpumpar.

»De premaligna cystorna är viktiga att känna till«

5 frågor till Erik Bergquist

Erik Bergquist, underläkare på Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit veckans ABC-artikel om cystor i pankreas.

»En ryggskada ska tas hand om på bästa sätt redan från början«

4 frågor till Jesper Hallsten

Jesper Hallsten, specialistläkare vid ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har tillsammans med Olof Westin och Helena Brisby skrivit en ABC om traumatiska halsryggsskador. (2 kommentarer)

5 frågor: »Det är väldigt få som vet vad vuxenhabilitering är«

5 frågor till Monica von Heijne

Monica von Heijne, pensionerad överläkare, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en temaartikel om vuxenhabilitering.

5 frågor: Vägen till ortopeden ofta lång

5 frågor till Maria Cöster

Maria Cöster, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, är en av författarna till en artikel om senförflyttning vid droppfot efter stroke.

1 2 3 11