Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus.

Varför gjorde ni den här studien? 

Vi vill hitta nya modeller för att möta den åldrande befolkningens behov. I dag finns stora brister i vården av människor med en komplex sjukdomsbild. Vi vet till exempel att undvikbar sjukhusvård innebär en risk för den som utsätts för det; trots det är det ofta det enda alternativet. Sjukvården står inför en en stor utmaning där vi bara har sett början. För att kunna verksamheten måste vi veta hur det ser ut, vilka alternativ vi ska leta efter.

Vilket är det viktigaste resultatet?

Att det vårdas ett ganska stort antal patienter inom akutsjukhuset som skulle kunna få sin vård på annat sätt. Dock är det viktigt att poängtera att patienterna behöver vård och omsorg. Ett annat resultat är att ett mycket litet antal patienter läggs in på sjukhus av enbart sociala skäl – det räcker alltså inte med bara sociala åtgärder.

Varför tror du att dagens vårdsituation ser ut som den gör? 

Det har genomförts nedskärningar inom akutsjukhusen men man har inte skapat alternativa sätt att möta vårdbehovet. Detta samtidigt som befolkningen blir allt äldre och alltmer komplext sjuk. Utöver det saknas fungerande samarbete mellan olika vårdgivare. Det leder till att omhändertagande av patienterna blir dåligt sammanhållet och i bland fragmentiserat. 

Vad hoppas du studien ska leda till? 

Vi måste på allvar förändra vården och anpassa den efter behoven. Vi måste våga prova andra alternativ, våga misslyckas och prova igen. I det arbetet måste de verkliga experterna involveras, dvs de läkare och den vårdpersonal som arbetar nära patienterna. Jag skulle också önska att vi kunde hitta ett bättre samarbete mellan kommun, närsjukvård och sjukhus. Vi finns alla till för patienterna, men det är inte alltid det som präglar samarbetet. Vi har flera projekt på gång i Region Halland som jag hoppas och tror ska leda framåt.  Framtidens sjukvård måste skapas nu, vi har inte råd att vänta.