Sven Andréasson, professor och över­läkare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Stockholm

Varför har du skrivit denna artikel för Läkartidningen?

– Vi är många som varit skeptiska till den föregivna nyttan med alkoholkonsumtion, men vi har ändå accepterat den breda konsensus som funnits i litteraturen. Vid närmare granskning av studierna står det dock klart att bevisen inte är så övertygande. Detta är viktigt att förmedla. 

Kan en artikel i Läkartidningen påverka den allmänna uppfattningen: »Lite vin är nyttigt för kärlen«?

– Ja, läkarnas uppfattning spelar stor roll för den allmänna opinionen. 

Hur ser du på »måttlig alkohol­konsumtion«? Vill du avråda helt?

– Nej, det finns ingen anledning att jaga upp sig över måttligt drickande i allmänhet. Dock bör man klargöra att nyttan troligen lyser med sin frånvaro. Och dessutom är det viktigt att veta att även små mängder alkohol kan vara negativt för en del individer. 

Dina medförfattare har internationell bredd (USA, Australien och Stor­britannien). Hur kommer det sig?

– Svenska Läkaresällskapet och nykterhetsorganisationen IOGT/NTO har gemensamt beslutat att producera årliga rapporter inom alkoholområdet. De har då bett internationellt ledande alkoholforskare att bli rapportförfattare. Vår artikel bygger på en sådan rapport, från 2014.

Skiljer sig svensk syn på alkohol från andra länders?

– Historiskt sett har det varit så. Svenskarna har haft en betydligt mer restriktiv syn på alkohol än vad man har i andra länder. I viss mån är det så fortfarande, men utvecklingen har gått mot en mer liberal syn.