Ulrika Svensson, ST-läkare på öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Varför skrev ni artikeln?

Näsblödning är vanligt förekommande, och det är viktigt att många inom sjukvården känner sig bekväma med att omhänderta patienter med näsblödning. 

Vår förhoppning är att denna artikel kan fungera som en skriftlig handbok – en »how we do it« – med handfasta råd för läkare och övrig sjukvårdspersonal vid behandling av näsblödning.

Varför blev det just en ABC-artikel?

ABC-artiklar ska beskriva vanliga sjukdomstillstånd med fokus på den praktiska handläggningen. Vi ville gärna lyfta fram några av våra praktiska råd som vi upplever som effektiva, och då är en ABC-artikel ett mycket bra format.

Vilka skriver ni för?

Vi skriver för läkare – framför allt allmänläkare – akutläkare, läkare under utbildning, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med patienter med näsblödning. 

Är näsblödning ett kliniskt problem?

I de flesta fall av näsblödning behöver sjukvården inte kontaktas. I de fall där sjukvård behövs är det dock viktigt att kunskap finns för att snabbt och effektivt få stopp på blödningen. Det är vår förhoppning att den praktiska kunskap som finns inom ÖNH genom denna artikel kan komma fler till gagn. 

Vad kan hända om en näsblödning hanteras felaktigt?

På kort sikt kan det orsaka onödigt obehag, smärta och lidande för patienten, till exempel vid ofullständig bedövning. På lång sikt kan patienten drabbas av synekier eller septumperforation. I sällsynta fall kan en näsblödning utvecklas till en livshotande blödning.